Съществен пропуск в джъджа на Arrays Excersize: 06. Equal Sum

Условие на Задачата.

Judge проверка на решението на задачата.

Решение на задачата 100/100.

Това решение показва, че в джъдж не е направена проверка на масив от типа: 1 1 2 0 0 0 4
По този начин позициите, които ще отговарят на исканото условие ще са няколко, а не само една, а именно 3, 4 и 5.

За целта е необходимо да проверим дали числото на индекса удовлетворяващ исканото условие е 0 и дали и следващото  е 0.

Пълно решение на задачата 100/100.