Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Zneeky avatar Zneeky 0 Точки

03. Graduation pt.2 - Помощ!!

package Homework;

import java.util.Scanner;

public class Zad3 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);


    String name = scanner.nextLine();

    int year= 0;
    int gradeLessThan4=0;

    double sum=0;
    while (year <=12){
      double grade=Double.parseDouble(scanner.nextLine());
      if (grade>=4.00){
        sum= sum+grade;


      }
      if (grade<4.00){
        gradeLessThan4++;

        if (gradeLessThan4>1){
          System.out.printf("%s has been excluded at %d grade",name,year);

        }

      }
      year++;
    }

    double average=sum/12;
    if (average>=4.00){
      System.out.printf("%s graduated. Average grade: %.2f",name,average);

    }
  }
}
Тагове:
0
Programming Basics
TeodorStefanovPld avatar TeodorStefanovPld 1285 Точки
Best Answer
if (gradeLessThan4>1){
          System.out.printf("%s has been excluded at %d grade",name,year);

еи тук ако влезеш в тоя иф  трябва да счупиш цикъла и да спреш приемането на данни не просто да отпечаташ че са го скъсали.

и долу проверката ти за аverage може да ти създаде проблем дори да има 2 оценки под 4, тоест 6 6 3 3 ,18/4  >4 средно.

0
ucko0o avatar ucko0o 3 Точки
import java.util.Scanner;

public class Practice {

  public static void main(String[] args) {

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    String name = scanner.nextLine();

    int counter = 0;
    int poor = 0;
    double sum = 0;

    while(counter < 12){
      double currentGrade = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
      if(currentGrade >= 4.00){
        sum += currentGrade;
      }
      else{
        ++poor;
        if(poor == 2 ){
          System.out.printf("%s has been excluded at %d grade", name, counter);
          break;
        }
      }
      counter++;
    }
    if (counter == 12){
      sum /= 12;
      System.out.printf("%s graduated. Average grade: %.2f", name, sum);
    }

  }
}

0
YuliyanTe avatar YuliyanTe 0 Точки
import java.util.Scanner;

public class graduationTwo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    String name = scanner.nextLine();

    int counter = 1;
    double graduates = 0;

    while (counter <=12) {
      double graduate = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
      if (graduate >= 4) {
        graduates += graduate;
      } else {
        System.out.printf("%s has been excluded at %d grade" , name, counter);
        break;
      }
      counter++;
    }if (counter>=12){
      double average = graduates / 12;
      System.out.printf("%s graduated. Average grade: %.2f", name, average);
    }

  }
}

0