Проект и работа в екип

Има ли възможност да се организира работа по проект в групата ? 

Примерно решаване на някакъв проблем или да напишем игра .....