Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
vipora1992 avatar vipora1992 0 Точки

Домашно за онлайн група Programming Basics with Java - октомври 2018

package com.company;

import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    double L = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double W = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double A = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double Areahall= (L * 100) * (W * 100);
    double Areacupboard = (A * 100) * (A * 100);
    double Areabench = Areahall / 10;
    double Areafree = Areahall - (Areabench + Areacupboard);
    double Dancers = Areafree / (7000 + 40);

    System.out.printf ("%.0f", Dancers);

  }
}

5 Задача Зала за Танци 

В judje получавам 40/100 А в Inteliji получавам верният отговор.

Може ли някой да ми намери къде бъркам ?

Тагове:
0
Programming Basics with Java
kle4ka avatar kle4ka 19 Точки
Ето го моето решение, надявам се да помогне.


import java.util.Scanner;

public class DanceHall {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner (System.in);
    double lenght = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double widght = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double a = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    a = a*100;
    double hallSize = (lenght * 100) * (widght * 100);
    double wardrobeSize = (a*a);
    double benchSize = hallSize / 10;
    double freeSpace = hallSize - wardrobeSize - benchSize;
    double dancers = freeSpace / (40 + 7000);
    dancers = Math.floor(dancers);

    System.out.printf("%.0f",dancers);

  }
}
0
ksavlekov avatar ksavlekov 1 Точки

Здравей,

Тази задача я разписахме на упражненията. Ето го кода:

import java.util.Scanner;

public class ex05DanceHall {
  public static void main(String[] args) {

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    double lenght = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double width = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double wardrobeSide = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

    double areaHall = lenght * 100 * width * 100;
    double areaWardrobe = wardrobeSide * 100 * wardrobeSide * 100;
    double areaBench = areaHall / 10;

    double freeSpace = areaHall - (areaWardrobe + areaBench);

    double dancersCount = freeSpace / (40 + 7000);

    System.out.printf("%.0f", Math.floor(dancersCount));

  }
}

Пропуснал си че резултата трябва да се закръгли до най-близкото цяло число надолу.

/Изход

Да се отпечата на конзолата едно цяло число – броя танцьори, които могат да се поберат в свободното пространство на залата, закръглени до най-близкото цяло число надолу./

0
tedinikol avatar tedinikol 0 Точки

Благодаря!

Много ми помогна!

0
joroai avatar joroai 17 Точки

оше едно  решение  https://pastebin.com/8FLZ4mhP

0
vvstefanov avatar vvstefanov 0 Точки

Благодаря!

0