Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
krasizorbov avatar krasizorbov 142 Точки

01.Матрици - C# Fundamentals

Здравейте,

Някой би ли помогнал?

Само тази ми остана и нямам никаква идея как да я реша!

Матрици
Напишете програма, която извежда на конзолата всички матрици 2х2, който удовлетворяват следните условия:
Елементите на първия ред са в интервала [a;b], а елементите на втория в интервала [c;d].
Сборът на елементите по главния диагонал е равен на сбора на елементите по второстепенния.
На един ред не може да имаме два еднакви елемента!
От конзолата се прочитат четири цели числа a,b,c,d - краищата на интервалите.
Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1165#0
Примерен вход и изход

Вход:

2

4

4

5

Изход:

23

45

 

32

54

 

34

45

 

43

54

 

Тагове:
GeorgiPaunov avatar GeorgiPaunov 264 Точки
Best Answer

https://pastebin.com/sGKkQS0Q

0
krasizorbov avatar krasizorbov 142 Точки

Благодаря за отговора...

 

0