Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
pashunov151 avatar pashunov151 0 Точки

Стипендии / Scholarship

Здравейте колеги, решавах задачата за стипендии 

https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/35391/exercise-problem-descriptions-programming-basics-with-java-october-2018/2155

и в judge ми дава 68/100. 

Можете ли да ми дадете насоки за решаването и понеже тотално забих. Ето го и моето решение: 

import java.util.Scanner;

public class Salary {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    double salary = Double.parseDouble(scan.nextLine());
    double avrg = Double.parseDouble(scan.nextLine());
    double minSalary = Double.parseDouble(scan.nextLine());

    double stepExcel = avrg * 25;
    double stepSoc = minSalary * 35 / 100;

    if (avrg >= 5.5) {
      if (stepExcel > stepSoc && salary > minSalary) {
        System.out.printf("You get a scholarship for excellent results &.0f BGN", stepExcel);
      } else {
        System.out.printf("You get a Social scholarship %.0f BGN", stepSoc);
      }
    } else if (salary < minSalary && avrg > 4.5) {
      System.out.printf("You get a Social scholarship %.0f BGN", stepSoc);
    } else {
      System.out.println("You cannot get a scholarship!");
    }
  }
}
Тагове:
0
Programming Basics
p_v_a avatar p_v_a 18 Точки

Не е закръглено до по-малкото цяло число и по условието "Ако ученикът има право да получава стипендия за отличен успех и тя е по-висока или РАВНА по стойност на социалната стипендия за него:" - липсва едно равно в първият вложен if.

 

0
ValeriST avatar ValeriST 16 Точки

Здравей.Ако искаш можеш да погледнеш моето решение- 

https://pastebin.com/ijb0DsJe

0
28/10/2018 12:59:17