Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
retterathtom avatar retterathtom 5 Точки

Append Arrays

Привет

 

Задачата не ми е ясна. Като напиша конзолата да чете с "|", ми гърми и не се сещам как да обърна отзад/напред и отляво/надясно. Моля за помощ и ако може примерно решение.

7.Append Arrays

Write a program to append several array of numbers.

 • arrays are separated by ‘|’.
 • Values are separated by spaces (‘ ’, one or several)
 • Order the arrays from the last to the first, and their values from left to right.

Благодаря предварително! smiley

Тагове:
2
Fundamentals Module
VasilKostov avatar VasilKostov 136 Точки
Best Answer

Привет,

Първо трябва да прочетеш инпута и да гo Split-неш по ('|'), след което за да стане последния първи (Order the arrays from the last to the first) - просто го Reverse-ваш, може и още при четенето и ще се получи нещо такова:

List<string> numbersAsStrings = Console.ReadLine()
                .Split('|')
                .Reverse()
                .ToList();

След това (вече са подредени отзад-напред), трябва да сплитнеш всеки стринг, по отделно и да ги добавиш в един List<int> или да събереш Lista-a от string-ове в 1 стринг и него да Split-неш, по един или повече спейсове и да го налееш в един List<int>.

Аз съм го направеил по първият начин и изглежда така:

foreach (var str in numbersAsStrings)
{
  numbers.AddRange(str.Split(" ", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
            .Select(int.Parse)
            .ToList()
             );
}

Забележи, че Split-вам променливата "Str", която е индивидуален string от List-а със string-ове!

И по този начин числата си се редят отляво - надясно.

3
29/10/2018 14:47:04
retterathtom avatar retterathtom 5 Точки

Много добре описано! При примерите дадени са дали лист от 1 2 3 | 5 6 7 | 8 9 10. 5 6 и 7 няма да бъдат местени и резултата ще бъде 8 9 10 | 5 6 7 | 1 2 3. Как да напиша кода по начин където 5 6 и 7 няма да мръднат? 

1
VasilKostov avatar VasilKostov 136 Точки

Както написах, в предишния коментар:

List<string> numbersAsStrings = Console.ReadLine()
                      .Split('|')
                      .Reverse()
                      .ToList();

По този начин сменяш само местата на стринговете, от инпута - разделени по '|', но не разменяш местата на числата в тях, следователно 1 2 3 | 5 6 7 | 8 9 10  ще сатане  List<string> 8 9 10  5 6 7  1 2 3, като всеки цвят е отделен стринг в този List, като всяко число остава на мястото си.

0
retterathtom avatar retterathtom 5 Точки

Благодаря ти. Проверих защо ми гърмеше и видя къде е грешката. Ето го правилното: numbers.AddRange(str.Split(new[] { " " }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
                                    .Select(int.Parse)
                                    .ToList()
                                     );

Мерси, че ми помогна!

1
Kotomanov avatar Kotomanov 9 Точки

Здравейте

 

Споделям едно решение от мен , в случай, че някой от текущия Тех Модул  има нужда да погледне :

 

List<string> numbers = Console.ReadLine().Split('|', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).Reverse().ToList();

   
   for (int i = 0; i < numbers.Count; i++)
   {
    List<string> work = numbers[i].Split(" ", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).ToList();

    
    for (int j = 0; j < work.Count; j++)
    {

     Console.Write($"{work[j]} ");


    }

   }

 

1
Zstefanov avatar Zstefanov 0 Точки

Благодарим!

0
Elena123456 avatar Elena123456 229 Точки

Ето и едно решение с обратен цикъл без използването на Reverse(), което  впрочем печата числата в правилния ред, но Judge дава 0/100, защото не ми работи:

StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries

Някой би ли могъл да ми помогне за настройките, тъй като съм с Monodevelop(7.8.4(build 2)) на Ubunto.

Предварително благодаря!

 

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

namespace ListExc
{
    class MainClass
    {
        public static void Main()
        {


            List<string> listOfArrays = Console.ReadLine().Split('|').ToList();
       

            for(int i=listOfArrays.Count-1; i >= 0; i--)
            {
               string[] arrays = listOfArrays[i].Split().ToArray();

                for (int k = 0; k <= arrays.Length-1; k++)
                {
                    Console.Write($"{arrays[k]} ");
                }

            }

 

        }

    }

}

 

 

 

 

 

0
Elena123456 avatar Elena123456 229 Точки

Най-накрая открих как при мен (Monodevelop(7.8.4(build 2) на Ubunto) заработва StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries: ето така ".Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);"

И вече Judge дава 100/100 и при мен.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace listExer
{
    class MainClass
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            List<string> listOfLists = Console.ReadLine().Split('|').ToList();
            List<string> result = new List<string>();

            for (int i = listOfLists.Count - 1; i >= 0; i--)
            {
                var currentList = listOfLists[i].Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                foreach (var item in currentList)
                {
                    result.Add(item);
                }

            }

            Console.WriteLine(string.Join(" ",result));
        }
    }
}


 

0
21/09/2020 16:33:58
Ogikostadinov123 avatar Ogikostadinov123 1 Точки

Едно решение  без цикли на 4 реда за 100% в Judge wink.

using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApp14
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
string[] input = Console.ReadLine().Split('|').Reverse().ToArray();
string temporal = string.Join(" ", input);
string[] rezult = temporal.Split(" ", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).ToArray();
Console.WriteLine(string.Join(" ", rezult));
        }
    }
}

0
01/11/2020 05:19:28
TeodorStefanovPld avatar TeodorStefanovPld 1275 Точки

дали е без цикли или просто са скрити отдолу под методите които ползваш?  хубаво е да знаеш какво се случва отдолу.

0
johanni avatar johanni 5 Точки

Ето едно мое с for  цикъл

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApp2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            List<string> items = Console.ReadLine()
                 .Split("|")              
                 .ToList();

            items.Reverse();

            List<string> result = new List<string>();

            for (int i = 0; i < items.Count; i++)
            {
                List<string> numbers = items[i].Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).ToList();

                for (int j = 0; j < numbers.Count; j++)
                {
                    result.Add(numbers[j]);
                }
            }

            Console.WriteLine(string.Join(" ", result));            
        }
    }
}
 

 

0
salim avatar salim 0 Точки

static void Main(string[] args)
        {
            List<string> arrays = Console.ReadLine().Split("|").Reverse().ToList();
            List<int> numbers = new List<int>();

            foreach(var str in arrays)
            {
                numbers.AddRange(str.Split(" ", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).Select(int.Parse).ToList());
            }

            Console.WriteLine(string.Join(" ", numbers));
        }

0