(Demo)Technology Fundamentals Mid Exam - 27 October 2018 - решения

Джъдж -    https://judge.softuni.bg/Contests/1317/Demo-Technology-Fundamentals-Mid-Exam-27-October-2018

 

01. Baking Masterclass      https://pastebin.com/kB28Dtd3      100/100

 

02. Baking Rush      https://pastebin.com/mxPAVeP2        50/100
Така и не можах да разбера защо не минават половината тестове :)

        PS.   разбрах   https://pastebin.com/MPj4VUgt   100/100

 

03. Baking Factory   https://pastebin.com/sQ0kSRb3         80/100 
Малко прекалих с If-овете.
Може бе като ги оптимизирам ще стане 100/100 ...
 

PS. да ... трябва да се внимава с инициализирането на променливите :)   https://pastebin.com/4yWPRujE   100/100