Конференцията Стойността на комуникациите в дигиталната ера ще се състои на 23-ти ноември

За първа година SoftUni Digital си партнира със Сдружение „Знание-интензивно развитие“ (KIDA).

Събитието ще се проведе в Aула на Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" на 23-ти ноември 2018 г. Присъединете се към международно признати професионалисти и учени в областта на комуникациите, местни експерти и бизнес лидери, за първата за Югогизточна Европа конференция, посветена на оценяването и измерването на PR и маркетинг усилията в медийната среда на дигиталната ера.

Програма:

09:00 Регистрация на участниците

09:30 - 09:40 Откриване на събитиетo

Илия Кръстев, Изпълнителен директор на A Data Pro
Проф. Христо Бонджолов, Декан на Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“

09:40 - 10:10 Измерване на комуникациите – минало и настояще

Джона Бърк, Изпълнителен директор на Международна асоциация за оценка и измервания на комуникациите (AMEC) 
Необходимостта от нови показатели за измерване и оценка на комуникациите: въведение в стратегическите барселонски принципи и рамката за измерване на комуникациите, разработена от AMEC

10:15 - 10:45 Стойността на комуникациите в дигиталната ера

Владимир Петков, Изпълнителен директор на Identrics и CTO на A Data Pro 
Дигитализация на медийната индустрия: как новите технологии променят комуникациите и тяхното измерване и оценка на стойността

10:45 - 11:15 Кафе пауза

11:15 - 12:15 Практически семинар на комисията по измерване и оценка към Института по Връзки с обществеността (IPR, САЩ)

Ана Ади, Берлински университет Квадрига и експертна комисия за измерване и оценка на комуникациите на IPR
Томас Щокле, експертна комисия за измерване и оценка на комуникациите на IPR
Обзор на моделите за измерване на комуникациите ивъзможностите им за използване – интерактивен формат

12:30 - 13:30 Обяд

13:30 - 14:15 Дискусионен панел: Медии срещу бранд журналистика

Панелисти: 
Велислава Попова, главен редактор на Дневник
Невена Кръстева, главен редактор на SeeNews

Мястото на традиционните медии в ерата на бранд журналистиката, дигитализацията и социалните мрежи. 
Имат ли влияние маркетинг специалистите върху журналистите?
Каква е стойността на традиционното медийно отразяване предвид всички тези фактори?
Очаквайте повече информация за панелистите и модератора.

14:15 - 15:00 Дискусионен панел: PR срещу маркетинг

Корпоративните клиенти все повече се фокусират върху интегрирани маркетинг кампании, чиято директна възвръщаемост може да бъде прецизно мониторирана, проследявана и измерена. В тази връзка какво означава да бъдеш PR експерт в дигиталната ера и каква е разликата при измерването на PR кампании в сравнение с маркетинговите такива?
Очаквайте повече информация за панелистите и модератора.

15:00 - 15:15 Кафе пауза

15:15 - 16:00 Дискусионен панел: Клиент срещу PR

Как бизнесът да насочи правилно инвестициите си посредством точна оценка на ефективността на комуникационните кампании. Колаборацията агенция-клиент в полза на ефективното присъствие на бранда и управлението на репутацията.
Очаквайте повече информация за панелистите и модератора.

16:00 - 16:30 Заключителна сесия. Въпроси и отговори.

Лекторите може да видите тук.

Достъпа до събитието е безплатно, но е необходима регистрация, която може да направите тук.