Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
CTaBpu avatar CTaBpu 0 Точки

Помощ за задача с файлове.

Имам проблеми с дадената задача, надявам се на помощта ви.

В текстов файл е записана информация за триъгълници като всеки  ред съдържа три  числа – дължините на страните на даден триъгълник

А) Да се осигури възможност за добавяне на още информация във файла

Б) За всеки триъгълник да се изчислят лице, радиус на вписана и радиус на описана окръжност. се изведат на екран в табличен вид и да се запишат в нов файл;

В) Да се изведат на екран страните на триъгълник с най-голямо лице, най малък радиус на вписана окръжност и тези, за които радиусът на описаната окръжност е в интервала [1;15].

Тагове:
0
Programming Basics 31/10/2018 12:06:05
TeodorStefanovPld avatar TeodorStefanovPld 1278 Точки
Best Answer

не казваш какъв е езика но ако е с# примерно бих използал System.IO с file.Readalltext ще прочета целия файл

след това ще го сплитна по space и с for цикъл ще взимам по 3 индекса от получения масив и превърна в числа и ще знам че за всеки триъгълник ще имам нещата. Не знам на какво ниво си аз сигурно бих използал обект тук но може и просто като променливи или както си решиш..След това вече таблица на конзолата или какво не е ясно има си библиотеки правят го малко е тегаво. Иначе записването е пак с system.IO file.append или file.Writealltext нещо подобно. А точка В е просто сравняваш резултата на всеки обект примерно и пазиш само най големия и така.

0