Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
MladenZamanov avatar MladenZamanov 1 Точки

Инсталиране на tensorflow

Само при мен ли инсталирането не се получи толкова лесно, колкото звучеше в лекцията? 

Първо инсталирах tensorflow-gpu версията. Инсталацията завърши без проблем. 

Когат се опитах да го импортна, получих следната грешка: 

---------------------------------------------------------------------------
ImportError                Traceback (most recent call last)
~\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python\pywrap_tensorflow.py in <module>()
   57 
---> 58  from tensorflow.python.pywrap_tensorflow_internal import *
   59  from tensorflow.python.pywrap_tensorflow_internal import __version__

~\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python\pywrap_tensorflow_internal.py in <module>()
   27       return _mod
---> 28   _pywrap_tensorflow_internal = swig_import_helper()
   29   del swig_import_helper

~\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python\pywrap_tensorflow_internal.py in swig_import_helper()
   23       try:
---> 24         _mod = imp.load_module('_pywrap_tensorflow_internal', fp, pathname, description)
   25       finally:

~\Anaconda3\lib\imp.py in load_module(name, file, filename, details)
  242     else:
--> 243       return load_dynamic(name, filename, file)
  244   elif type_ == PKG_DIRECTORY:

~\Anaconda3\lib\imp.py in load_dynamic(name, path, file)
  342       name=name, loader=loader, origin=path)
--> 343     return _load(spec)
  344 

ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.

During handling of the above exception, another exception occurred:

ImportError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-d6579f534729> in <module>()
----> 1 import tensorflow

~\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\__init__.py in <module>()
   20 
   21 # pylint: disable=g-bad-import-order
---> 22 from tensorflow.python import pywrap_tensorflow # pylint: disable=unused-import
   23 
   24 try:

~\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python\__init__.py in <module>()
   47 import numpy as np
   48 
---> 49 from tensorflow.python import pywrap_tensorflow
   50 
   51 # Protocol buffers

~\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python\pywrap_tensorflow.py in <module>()
   72 for some common reasons and solutions. Include the entire stack trace
   73 above this error message when asking for help.""" % traceback.format_exc()
---> 74  raise ImportError(msg)
   75 
   76 # pylint: enable=wildcard-import,g-import-not-at-top,unused-import,line-too-long

ImportError: Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\mzamanov\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python\pywrap_tensorflow.py", line 58, in <module>
  from tensorflow.python.pywrap_tensorflow_internal import *
 File "C:\Users\mzamanov\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python\pywrap_tensorflow_internal.py", line 28, in <module>
  _pywrap_tensorflow_internal = swig_import_helper()
 File "C:\Users\mzamanov\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python\pywrap_tensorflow_internal.py", line 24, in swig_import_helper
  _mod = imp.load_module('_pywrap_tensorflow_internal', fp, pathname, description)
 File "C:\Users\mzamanov\Anaconda3\lib\imp.py", line 243, in load_module
  return load_dynamic(name, filename, file)
 File "C:\Users\mzamanov\Anaconda3\lib\imp.py", line 343, in load_dynamic
  return _load(spec)
ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.


Failed to load the native TensorFlow runtime.

See https://www.tensorflow.org/install/install_sources#common_installation_problems

for some common reasons and solutions. Include the entire stack trace
above this error message when asking for help.
Тагове:
0
Deep Learning
emo.999 avatar emo.999 399 Точки

Тук е разискван същият проблем като твоят. Дано помогне.

1
yana_neykova avatar yana_neykova 3 Точки

И при мен има проблем. 

След известен брой опити, инсталацията мина уж успешно, инсталираха ми се няколко пакета, но като се опитам да импортна получавам :

ModuleNotFoundError            Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-64156d691fe5> in <module>()
----> 1 import tensorflow as tf

ModuleNotFoundError: No module named 'tensorflow'

 

Някой да има идея как се оправя?

0
MladenZamanov avatar MladenZamanov 1 Точки

Аз си реших проблема, като преинсталирах Anaconda изцяло и след това веднага инсталирах tensorflow. 

0
yana_neykova avatar yana_neykova 3 Точки

ти с коя версия си?

аз преинсталирах с anaconda python 3.7 (актуалната за сваляне на сайта на анаконда), но доколкото четох 3.7. не поддържа TF.....

ти с версията за 3.6 ли си?

1
04/11/2018 09:51:29