Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
The_assassin avatar The_assassin 158 Точки

Тя е почти същата като „7. Навреме за изпит“, какво точно те затруднява?

0
nikeza avatar nikeza 3 Точки

И аз нещо не стигнах до никъде с тази задача, джъджа ми дава 60/100 с моето решение, къде ми е грешката :

 

String month = scanner.nextLine();
    int night = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    double studioMayOctober = 50.00;
    double studioJunSeptember = 75.20;
    double studioJulAugust = 76.00;

    double apartmentMayOctomber = 65.00;
    double apartmentJunSeptember = 68.70;
    double apartmentJulAugust = 77.00;

    double priceStudio = 0;
    double priceApartment = 0;


    switch (month) {
      case "May":
        priceStudio = studioMayOctober;
        priceApartment = apartmentMayOctomber;
        break;
      case "October":
        priceStudio = studioMayOctober;
        priceApartment = apartmentMayOctomber;
        break;
      case "June":
        priceStudio = studioJunSeptember;
        priceApartment = apartmentJunSeptember;
        break;
      case "September":
        priceStudio = studioJunSeptember;
        priceApartment = apartmentJunSeptember;
        break;
      case "July ":
        priceStudio = studioJulAugust;
        priceApartment = apartmentJulAugust;
        break;
      case "August":
        priceStudio = studioJulAugust;
        priceApartment = apartmentJulAugust;
        break;
    }

    double discountStudio = 0;

    if ("May".equals(month) || "October".equals(month)) {
      if (night <= 6) {
        discountStudio = 1.0;
      } else if (night <= 14) {
        discountStudio = 0.95;
      } else {
        discountStudio = 0.7;
      }
    } else if ("June".equals(month) || "September ".equals(month)) {
      if (night > 14) {
        discountStudio = 0.80;
      } else
        discountStudio = 1.0;
    } else {
      discountStudio = 1;

    }


    double discountApartment = 1;

    if (night > 14){
      discountApartment = 0.9;
    }    double finalPriceStudio = priceStudio * discountStudio * night;
    double finalPriceApartment = priceApartment * discountApartment * night;

    System.out.printf("Apartment: %.2f lv. " +
        "%nStudio: %.2f lv.", finalPriceApartment, finalPriceStudio);


  }
}
0
nikeza avatar nikeza 3 Точки

Оправих се, няколко спейса в повече и една буква различна ..

0