Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
DenislavBiserov avatar DenislavBiserov 0 Точки

07. On Time for the Exam 93/100

Здравейте! Трябва ми малко помощ да открия грешката в кода.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _07.On_Time_for_the_Exam
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int hourexam = int.Parse(Console.ReadLine());
            int minexam = int.Parse(Console.ReadLine());
            int hourarrival = int.Parse(Console.ReadLine());
            int minarrival = int.Parse(Console.ReadLine());

            hourexam = 60 * hourexam;
            minexam = minexam + hourexam;

            hourarrival = 60 * hourarrival;
            minarrival = minarrival + hourarrival;

            int time = minarrival - minexam;
            int hours = 0;

            if(time>0)
                Console.WriteLine("Late");
            if (time < -30)
                Console.WriteLine("Early");
            else if (time<=0)
                Console.WriteLine("On time");

            if (time <0 & time > -60)
                Console.WriteLine("{0} minutes before the start", Math.Abs(time));


            if (time<=-60)
            {
                while(time<=-60)
                {
                    hours++;
                        time = time + 60;
                }
                if(time>-10)
                Console.WriteLine("{0}:0{1} hours before the start", hours, Math.Abs(time));
                else if (time<=-10)
                    Console.WriteLine("{0}:{1} hours before the start", hours, Math.Abs(time));

            }
            if(time>0 & time <60)
                Console.WriteLine("{0} minutes after the start", (time));

            if(time >=60)
            {
                while (time > 60)
                {
                    hours++;
                    time = time - 60;
                }
                if (time < 10)
                    Console.WriteLine("{0}:0{1} hours after the start", hours, time);
                else if (time >= 10)
                    Console.WriteLine("{0}:{1} hours after the start", hours, (time));
            }

            


            

        }
    }
}
 

0
Programming Basics
diljana avatar diljana 90 Точки
Best Answer

На втория while цикъл трябва да го промениш на  while (time >= 60). При теб сега е while (time > 60).
 

0
assen.bachovski avatar assen.bachovski 0 Точки

Здравейте. И при мен тази задача дава 93/100 и не зная къде е грашката

using System;

using System;

namespace On_Time_for_the_Exam_new
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int examHour = int.Parse(Console.ReadLine());
            int examMin = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            int arrivalHour = int.Parse(Console.ReadLine());
            int arrivalMin = int.Parse(Console.ReadLine());

            var examTimeInMin = (examHour * 60) + examMin;
            var  arrTimeInMin = (arrivalHour * 60) + arrivalMin;
            var totalTimeInMin = arrTimeInMin - examTimeInMin;

            var arrTimeH = 0;
            var arrTimeM = 0;

            
            if (totalTimeInMin < 0 && totalTimeInMin >= -30)
            {
                arrTimeM = Math.Abs(60 - (arrTimeInMin % 60));
                Console.WriteLine("On time");
                Console.WriteLine("{0} minutes before the start", arrTimeM);
            }
            else if (totalTimeInMin < -30 && totalTimeInMin >= -59)
            {
                arrTimeM = Math.Abs((60 - (arrTimeInMin % 60)) + examMin);
                Console.WriteLine("Early");
                Console.WriteLine("{0} minutes before the start", arrTimeM);
            }
            else if (totalTimeInMin < -59)
            {
                arrTimeH = Math.Abs(totalTimeInMin / 60);
                arrTimeM = Math.Abs(totalTimeInMin % 60);
                Console.WriteLine("Early");
                Console.WriteLine("{0}:{1:00} hours before the start", arrTimeH, arrTimeM);
            }
            else if (totalTimeInMin > 0 && totalTimeInMin <= 59)
            {
                arrTimeM = Math.Abs(totalTimeInMin % 60);
                Console.WriteLine("Late");
                Console.WriteLine("{0} minutes after the start", arrTimeM);
            }
            else if (totalTimeInMin > 59)
            {
                arrTimeH = Math.Abs(totalTimeInMin / 60);
                arrTimeM = Math.Abs(totalTimeInMin % 60);
                Console.WriteLine("Late");
                Console.WriteLine("{0}:{1:00} hours after the start", arrTimeH, arrTimeM);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("On time");
                
            }
        }
    }
}

0
02/11/2019 17:58:17
julianvz avatar julianvz 1 Точки

Инвестирах един ден в решаването на тази задача. При мен проблемът (93/100 точки) се оказа в недобро разбиране на условието. Бях решил, че минутите винаги трабва да се печатат с 2 цифри, оказва се обаче, че това изискване е валидно само при отклонения повече от 1 час.

quote:

"за закъснение от 1 час или повече. Минутите винаги печатайте с 2 цифри, например "1:03"."

0