ВАЖНО!!! Извънредна лекция към Maya 18 Masteclass - септември 2018

Изпращам ви линк към извънредната лекция! Качеството все още е лошо, надявам се, когато мине през проверките на Ютуб да отключи и опциите за по-високо качество:

https://youtu.be/VwULMxp-aqI

Ресурси:
https://drive.google.com/open?id=1B8ipNcVCbewMXChqinw89qok6_Aqpul1

..............................................................................................................................................................

В тази лекция:

- как да експортираме герой за игрови двигател

- как да експортираме атрибут на персонаж за игрови двигател

- как да редактираме "бейкната" анимация

- как да прикачим атрибут към анимиран персонаж в Maya

- как да експортираме анимация за игрови двигател

- как да подготвим и организираме файловете за финалния проект