CSS Advanced - November 2018 - Homeworks

Здравейте,

Ще се опитам да обобщя информацията, която Ви е нужна за писането, предаването и оценяването на домашни. Нека тази тема послужи за изясняване на едни от най-често задаваните въпроси.

Какво представляват домашните? - Домашните представляват практически задачи, които обхващат материала от изминалите лекции. Задачите трябва да бъдат решени в https://codepen.io/ и линковете им да бъдат подредени в един текстов файл, който да се качи в инстанцията на курса. 

 

Къде се качват задачите?  - Задачите от упражненията от курса CSS Advanced - November 2018 трябва да бъдат качени като домашно в инстанцията на курса.- zip, 7z, rar формат.

 

Какъв е срока за предаване на домашни? - Срокът е 7 дни.

 

Как се оценяват домашни? - След изтичане на срока за предаване на домашни започва в срок от 3 дни оценяването им. За да можете да оценявате домашни трябва задължително да имате предадено такова. Оценяването е по скала от 1 до 10 като трябва да изтеглите поне 3 домашни и да им дадете оценка и коментар.