Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
The_assassin avatar The_assassin 158 Точки

Ето някакъв код за сравнение:

<?php

$budget = floatval(readline());
$season = readline();
$place = 'Hotel';


if ($budget <= 100){
  $destination = 'Bulgaria';
  }
else if ($budget > 100 && $budget <= 1000){
  $destination = 'Balkans';
  }
else if ($budget > 1000){
  $destination = 'Europe';
  $budget *= 90 / 100;
  }

if ($season == 'summer'){
  if ($destination != 'Europe'){
    $place = 'Camp';
  }
  if ($destination =='Bulgaria'){
    $budget *= 30 / 100;
  }
  else if ($destination == 'Balkans'){
    $budget *= 40 / 100;
  }
}

else if ($season == 'winter'){
  if ($destination =='Bulgaria'){
    $budget *= 70 / 100;
  }
  else if ($destination == 'Balkans'){
    $budget *= 80 / 100;
  }
}

printf("Somewhere in %s\n%s - %.2f\n", $destination, $place, $budget);

 

0
polikkrasteva avatar polikkrasteva 7 Точки

И аз имам доста затруднения, за съжаление! Judge ми дава 45 точки само

https://pastebin.com/T93CA8BV

0