Blog SoftUni

 Колеги, някой може ли да качи целия Blog, разписан от Мишо. Стигам до създаване на статия, излиза ми

Could not load type "SoftUniBlogBundle\Entity\Article": class does not implement "Symfony\Component\Form\FormTypeInterface".

 и съм дотук. Не мога да продължа.

Благодаря Ви предварително!