PHP multiple files uploading / Качване на няколко файла PHP

Здравейте на всички, 
От няколко дни се опитвам да накарам php да качва няколко файла. Успях да го направя да може да качва един, но не мога няколко наведнъж. Бих се радвал ако някой отдели малко време за да ми помогне. Благодаря!

Имам следния код на ПХП със следният ерор:
 

$album_title = $_POST['nameOfAlbum'];
$song_title = $_POST['nameOfSong'];
$chooseFile = $_POST['add_song_to_album'];
$submit = $_POST['files'];
$count = 0;
$ext = pathinfo($chooseFile, PATHINFO_EXTENSION);
$location = "audio/";

if (isset($_POST['files'])) {
    echo var_dump($_FILES);
    foreach ($_FILES['add_song_to_album']['tmp_name'] as $key => $tmp_name)
        $filename = $key.$_FILES['add_song_to_album']['name'][$key];
        $file_tmp = $key.$_FILES['add_song_to_album']['tmp_name'][$key];
        if (move_uploaded_file($file_tmp, $location.$filename)) {
            echo "success";
        } else {
            echo "not successfull";
        }
    
}

Error: Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/publishAlbumForm.php on line 18

HTML CODE:

<form action="publishAlbumForm.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
                    <fieldset>
                        <legend>Publish Album</legend>
                        <p>
                            <label for="nameOfAlbum">Name of Album:&nbsp;</label>
                            <input type="text" name="nameOfAlbum" id="nameOfAlbum" required>
                        </p>
                        <p>
                            <input type="file" name="add_song_to_album[]" id="add_song_to_album" required multiple="">
                        </p>

                        <p>
                            <input type="submit" class="button_publish" name="files[]">
                        </p>
                    </fieldset>
                </form>