[Useful Info] Още валидни начини за използване на IIFE

Ето още няколко начина, който създават immediately invoked функция. Някой да не си помисли, че са странни? Няма такова нещо! Функциите освен, че изпълняват кода в тялото си другото, което правят е да върнат стойност. Разликата между различните начини е в стойноста, която връщат. Има много различни начини ето някои от тях:

true && function () { ... }(); return undefined

false || function () { ... }(); return undefined

false ^ function () { ... }(); return 0

true ^ function () { ... }(); return 1

1 + function () { ... }(); return NaN

5 ^ function () { ... }(); return 5

5 | function () { ... }(); return 5

5 & function () { ... }(); return 0

"Pesho" + function () { ... }(); return "Peshoundefined"

5 % function () { ... }(); return NaN

Math.sqrt(function () { ... }());  return NaN