Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
BobyTopalova avatar BobyTopalova 25 Точки

Task 4 Visitors от 09.01.2018 г.

Ето, моето решение за него judge ми дава 20/100 точки доста грешни тестове.https://pastebin.com/ZJ5qGhd5

Може ли някой (например:  МартинБГ   :) или Kolioi ,че само вие пишете във форума  ), да ми обясни как да ползвам count от #include<algorithm>, за да заместя  функцията, която аз съм написала. На мястото, на което искам да го ползвам има закоментиран count.

Може ли да ми кажете, къде греша.

вход:

entry 1A John 15
entry 1B Tony 16
entry 1A John 15
entry 1C John 86
name John
name Jebediah
entry 1A John 15
entry 1B Tony 16
entry 1A John 15
entry 1E Jebediah 87
entry 1D Mark 16
age 15 87
end

Тагове:
0
C++ Programming 09/01/2019 20:25:05
MartinBG avatar MartinBG 1139 Точки
Best Answer

std::count може да бъде използван за колекции с типове, които са директно сравними - напр. прости типове или класове, които имат дефиниран == оператор.

За всички останали е по-удобно да се използва std::count_if, който приема predicate като трети параметър, по който се сравняват елементите на колекцията.

Примерен код за сравняване по име с използване на lambda функция:

vector<Visitors>infoVisit;
.....
long long int mycount = count_if(infoVisit.begin(),infoVisit.end(),[&searchName](Visitors const& v){return v.name == searchName;});
cout<< "by name " << searchName << ": " << mycount << endl;

 

По решението ти има какво да се желае - помисли дали използваш оптималните структури за операциите, които трябва да извършваш върху данните. Ако искаш го помъчи още малко, преди да ти дам решение.

1
BobyTopalova avatar BobyTopalova 25 Точки

Да искам още да помисля!

0
BobyTopalova avatar BobyTopalova 25 Точки

Ето, аз добре си помислих, но сега вместо 20/100 имам 0/100 точки.Смених вектора с лист, а другите два временни вектора с опашка. Само,че като сравнявам за името и различните години нещо не правя, както трябва и вместо 2 отговора е 4. Сравнявам първия с последния и после трия първия в списъка. Може ли съвет? Ето го решението ми.

Да питам и struct има ли също конструктор и деструктор, аз и класа смених със struct?

0
MartinBG avatar MartinBG 1139 Точки

Единствената разлика между class и struct в C++, е че класът по подразбиране е с private достъп, а struct - с public.

Следните два записа са еквивалентни по своето значчение:

class A {
// private: - this is the default access specifier for classes
public: // but it can be changed freely
 int age;
 A(int age): age(age) {}
}

struct B {
// public: - this is default access specifier for structs
 int age;
 B(int age): age(age) {}
}

 

printCountNameVisitors и printCountAgeVisitors в новото ти решение получават infoVisit (колекцията с посещенията) по референция и трият елементите от нея. Това не е правилно, защото при една и съща команда (напр. name John) изпълнена последователно два или повече пъти, ще получим различен резултат.

 

 

Няколко думи за избора на структури. По-важните неща, които се вземат предвид:

 • добавяне на нови елементи - колко честа операция се очаква да бъде и има ли значение къде в колекцията ще бъдат вмъкнати
 • има ли повтарящи се елементи
 • извличане/триене на елементи - от края, началото или от произволни места
 • търсене - колко често се налга и по какъв критерий
 • достъп до елементите - трябва ли да е произволен (напр. по индекс/ключ) или не
 • подреденост - необходима ли е и каква да бъде: според въвеждането или според някакъв критерий
 • обем на очакваните данни - при малко елементи на практика всяка структура би свършила работа
 • обем памет, която може да използваме за съхраняване на данните

 

Не винаги може да се удовлетворят всички условия само с една колекция и често се налага да се търси баланс между използвана памет, бързодействие и - не на последно място - сложност на кода.

За постигане на оптимални резултати може да се наложи комбинирането на няколко структури, напр:

- list/vector - за запазване на последователността на въвеждане

- unordered_set/unordered_map - за уникални елементи и/или за бърза проверка дали даден елемент съществува

- set/map - за сортиране на уникални елементи по даден критерий, както и за бързо извличане на последователни елементи, които попадат в дадени граници

multiset/multimap - като горните, но позволяват и повтарящи се елементи

- stack - ако искаме да достъпваме елементите в обратен ред (достъп до последния въведен елемент)

- queue - ако искаме да достъпваме елементите според реда на въвеждането им (достъп до най-старият елемент в колекцията)

priority_queue - ако искаме достъп до елемента с най-висок приоритет по даден критерий

 

В контекста на задачата, имаме следните операции:

 1. Добавяне на елементи - може да има повтарящи се, но нас ни интересуват само уникалните (по ID)
 2. Не се налага триене
 3. Извеждане на резултата - не ни е необходима подреденост (извеждаме само число, а не самите елементи)
 4. Търсене по критерий name - трябва да изведем броя уникални потребители с това име 
 5. Търсене по критерий min. age - max. age - трябва да изведем броя уникални потребители в този възрастов диапазон

 

Какви структури, според теб, най-много биха подхождали за тези операции?

0