Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Nadinavelina avatar Nadinavelina 0 Точки

Въпрос за задача 04. Rectangle Area - JavaScript

Здравейте,

Имам няколко мои решения на задачата, проверени и работещи във VSC, но даващи грешка в Judge:

function rectangleArea(input) {
    let a = Number(input[0]);
    let b = Number(input[1]);
    let area = a * b;
    console.log(area);
}

 

function rectangleArea(){
    let a=("2");
    let b=("7");
    let area=a*b;
    console.log(area);
}


function rectangleArea(){
    let a=("2");
    let b=("7");
    let area=a*b;
    let a1=("7");
    let b1=("8");
    let area1=a1*b1;
    console.log(area,area1);
}
 

Явно не съм разбрала условието на задачата и не трябва да се задават стойности на a & b;

function rectangleArea(input) {
    let a = input.shift();
    let b = input.shift();
    let area = a * b;
    console.log(area);
}

Във файла  01.3 PB-JS-First-Steps-in-Coding-Exercise за тази задача има стойности за примерен вход и изход.

 

 

0
Programming Basics
winter avatar winter 1 Точки

function rectangleArea(input) {

let a = Number(input.shift());

let b = Number(input.shift());

let area = a * b;

console.log(area);

}

Така ми го прие. Поздрави!

0
zappabg avatar zappabg 2 Точки

Този отговор ме кара да подложа под съмнение начинът ми мислене.

0