Вземане на приятели от базата ми връща приятелят и всички други записи на потребители

Искам да взема приятелите на даден потребител и за целта съм си написал метод в репото на ентитито Friends. Но кодато извикам метода ми връща масив с 0 елемент приятелят и всички останали потребители макар да не съм ги искал. Ако махна myuser от селекта ми се задейства lazy loading-а и не ми изкарва данните за приятеля ми освен неговото id. Това ми е репото:

public function personalFriends($userId){
  $em = $this->getEntityManager();
  $result = $em->createQuery('SELECT friends, myuser FROM AppBundle\Entity\Friends friends 
  JOIN AppBundle\Entity\User myuser WHERE friends.friendsWithMe = :userId AND friends.status = 1');
  $result->setParameter('userId', $userId);
  return $result->getResult();
}

Това ми е Friends ентитито:

class Friends
{

  /**
   * @ORM\Id()
   * @ORM\ManyToOne(targetEntity="AppBundle\Entity\User", inversedBy="myfriends")
   * @ORM\JoinColumn(name="user_id", referencedColumnName="id", nullable=false)
   */

  private $friendsWithMe;


  /**
   * @ORM\Id()
   * @ORM\ManyToOne(targetEntity="AppBundle\Entity\User", inversedBy="friendof")
   * @ORM\JoinColumn(name="friend_id", referencedColumnName="id", nullable=false)
   */

  private $afriendof;

  /**
   * @var integer
   *
   * @ORM\Column(name="status", type="smallint")
   */
  private $status;  /**
   * @return User
   */
  public function getFriendsWithMe()
  {
    return $this->friendsWithMe;
  }

  /**
   * @param mixed $friendsWithMe
   */
  public function setFriendsWithMe($friendsWithMe)
  {
    $this->friendsWithMe = $friendsWithMe;
  }

  /**
   * @return User
   */
  public function getAfriendof()
  {
    return $this->afriendof;
  }

  /**
   * @param mixed $afriendof
   */
  public function setAfriendof($afriendof)
  {
    $this->afriendof = $afriendof;
  }

  /**
   * @return integer
   */
  public function getStatus()
  {
    return $this->status;
  }

  /**
   * @param integer $status
   */
  public function setStatus($status)
  {
    $this->status = $status;
  }
}

Част от User ентитито ми:

class User implements UserInterface
{
public function __construct()
{
  $this->userPosts = new ArrayCollection();
  $this->myfriends = new ArrayCollection();
  $this->friendof = new ArrayCollection();
}


/**
 * @var
 * @ORM\OneToMany(targetEntity="AppBundle\Entity\Friends", mappedBy="afriendof")
 */

private $friendof;
/**
 * @var
 * @ORM\OneToMany(targetEntity="AppBundle\Entity\Friends", mappedBy="friendsWithMe")
 */
private $myfriends;

Как иначе да си изменя метода в репото така че да ми излизат само приятелите на дадения потребител, като в DQL няма ON на JOIN-а ?

Примерни резултати:

https://pastebin.com/2M4SYTLb