Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Esskalibur_sf avatar Esskalibur_sf 0 Точки

Благотворителна кампания! Какво бъркам в кода?Благодаря!

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Charity Campaign 
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            int days = int.Parse(Console.ReadLine());
            int confectioners = int.Parse(Console.ReadLine());
            int cakes = int.Parse(Console.ReadLine());
            int waffles = int.Parse(Console.ReadLine());
            int pancakes = int.Parse(Console.ReadLine());
            double sumCakes = cakes * 45;
            double sumWaffles = waffles * 5.80;
            double sumPancakes = pancakes * 3.20;
            double sumTotalOfDay = 8 * (sumCakes + sumWaffles + sumPancakes);
            double sumTotalForCampaign = sumTotalOfDay * 20;
            double sumTotalForCosts = sumTotalForCampaign-(sumTotalForCampaign/8); 

            Console.WriteLine($"{sumTotalForCosts:F2}");

        }
    }
}
 

Тагове:
0
Programming Basics
ElviraPetkovaSvishtov avatar ElviraPetkovaSvishtov 152 Точки

Първо малко съветчета от мен.  Така зададен въпроса от теб, никой няма как да ти помогне. Не знаем условието на задачата. При искане за помощ, хубаво е да се даде линк към задачата, линк към judje и ако имаш някакъв написан код, да е качен през ето тук да речем -> https://pastebin.com/.

Предполагам, ето тук е въпросната задача: Номер 6:

https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/36986/exercise-problem-descriptions-programming-basics-with-csharp-january-2019/2210

Ето тези редове тук са дословно преписани от обясненията:

double sumTotalOfDay = 8 * (sumCakes + sumWaffles + sumPancakes);
double sumTotalForCampaign = sumTotalOfDay * 20;

Опитай се да си обясниш от къде идва тази 8-ца от sumTotalOfDay, и тази 20-ка от sumTotalForCampaign.

Ако не успееш, тогава ще ти кажа, но мисля че като обмислиш задачата, ще се сетиш и сам.

Успех :)

0
16/01/2019 14:35:29
Esskalibur_sf avatar Esskalibur_sf 0 Точки

Благодаря за конструктивната забележка.За в бъдеще ще се старая въпросите ми да са адекватно зададени и структурирани !

 

 

0
17/01/2019 04:41:53
spiderman avatar spiderman 5 Точки

Ето го моето решение.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Charity_Campaign
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int days = int.Parse(Console.ReadLine());
            int bakers = int.Parse(Console.ReadLine());
            int cakes = int.Parse(Console.ReadLine());
            int waffles = int.Parse(Console.ReadLine());
            int pancakes = int.Parse(Console.ReadLine());

            double totalCakesPrice = cakes * 45;
            double totalWafflesPrice = waffles * 5.80;
            double totalPancakesPrice = pancakes * 3.20;

            double totalMoneyForADay = (totalCakesPrice + totalWafflesPrice + totalPancakesPrice) * bakers;

            double totalMoney = totalMoneyForADay * days;

            double expenses = totalMoney - (totalMoney / 8);

            Console.WriteLine("{0:F2}", expenses);
        }
    }
}

 

0
Esskalibur_sf avatar Esskalibur_sf 0 Точки

Благодаря !

0
spiderman avatar spiderman 5 Точки

Мисля че където си написал по 8 трябва да е по "confectioners " и където си написял по 20 трябва да по "day"

0
Esskalibur_sf avatar Esskalibur_sf 0 Точки

Да,това ми е грешката !

Благодаря !

0