Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
zehirev.vasil avatar zehirev.vasil 0 Точки

Compile time error

Някой може ли да ми каже защо тази задача не минава , а ми дава compile time error, като при мене си раборти идеално 

 

using System;

namespace Devisibleby3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {


            int numberOfSudents = int.Parse(Console.ReadLine());
            string groupOfPeople = Console.ReadLine();
            string day = Console.ReadLine(); 


            int row = 0;
            int column = 0;

            double finalPrice = 0; 

            dynamic[,] myArr = new dynamic[,]
                {
                    { "", "Friday", "Saturday", "Sunday"},
                     { "Students", 8.45, 9.80, 10.46},
                      { "Business", 10.90, 15.60, 16},
                        { "Regular", 15, 20, 22.50}
                };

            

            for (int i = 0; i < 4; i++)
            {
                for (int j = 0; j < 4; j++)
                {
                    if (Convert.ToString(myArr[i, j]) == day)
                    {

                        column = j; 
                        
                    }
                    if (Convert.ToString(myArr[i, j]) == groupOfPeople)
                    {
                        row = i;
                    }
                }
            }

          double initialPrice  = numberOfSudents *  myArr[row, column];
            finalPrice = initialPrice; 

            if (groupOfPeople == "Students" && numberOfSudents >= 30 )
            {
                finalPrice = initialPrice * 0.85; 
            }

            if (groupOfPeople == "Business" && numberOfSudents >= 100)
            {
                 initialPrice  = (numberOfSudents  - 10 ) * myArr[row, column];
                finalPrice = initialPrice;
            }

            if (groupOfPeople == "Regular" && numberOfSudents >= 10 && numberOfSudents <= 20)
            {
                finalPrice = initialPrice * 0.95;
            }

            Console.WriteLine("Total price: {0:F2}", finalPrice);

        }
    }
}
 

Тагове:
0
Fundamentals Module
Filkolev avatar Filkolev 4486 Точки

Компилира се. Ако ти дава грешка при компилация може да си избрал друг език. Или ти дава runtime error (не compile time), това е по-вероятно при използване на dynamic.

0