Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
anton_fotev avatar anton_fotev 9 Точки

Във връзка с задача 1. Count Chars in a String

Задачата е 1. Count Chars in a String, от Exercises: Dictionaries, Lambda and LINQ, към тех-модула.

Write a program which counts all characters in a string except space (' ').
Print all occurrences in the following format:
{char} -> {occurrences}

Кодът ми е тромав, защото не мога да си спомня къде и как да премахна празните чарактери още при сплитването.
Но не би трябвало да ми дава нула точки на отговора на задачата.
 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

public class Program

{

public static void Main()

{

         List<string> first = Console.ReadLine()

.ToLower()

.Split()  

.ToList();

if (first.Count > 1)

{

Merge(first);

}

char[] word = first[0].ToCharArray();

Dictionary<char, int> numberChar = new Dictionary<char, int>();

         foreach (var kvp in word)

{

   if (!numberChar.ContainsKey(kvp))

   {

numberChar[kvp] = 0;    

   }

 

numberChar[kvp]++;

}

foreach (var kvp in numberChar) 

{

Console.WriteLine("{0} -> {1}", kvp.Key, kvp.Value);  

}

}

public static void Merge (List<string> first)

{

  StringBuilder currentWord = new StringBuilder();

  for(int i = 0; i < first.Count; i++)

  {

currentWord.Append(first[i]);   

  }

   first.RemoveRange(0, first.Count -1);

   first.Insert(0, currentWord.ToString());

}

}


 

Тагове:
0
Teamwork and Personal Skills
antonfotev avatar antonfotev 4 Точки

Много се извинявам на всички.
Снощи съм бил уморен и съм сложил команда за обръщане на всички букви в малки.
Днес го видях, махнах го и ми даде 100 от 100.

До всички: Бъдете здрави!

1
exodus avatar exodus 1 Точки

Thanks@ipuzunov8 ball pool

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

public class Program

{

public static void Main()

{

         List<string> first = Console.ReadLine()

.ToLower()

.Split()  

.ToList();

if (first.Count > 1)

{

Merge(first);

}

0
koknq avatar koknq 22 Точки

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp22
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string text = Console.ReadLine();
            
            Dictionary<char, int> final = new Dictionary<char, int>();
            foreach(var ch in text)
            {
                if(!final.ContainsKey(ch))
                {
                    final.Add(ch, 1);
                }
                else if(final.ContainsKey(ch))
                {
                    final[ch]++;
                }

            }

            foreach(KeyValuePair<char, int> ch in final.Where(a=>a.Key != ' '))
            {
                Console.WriteLine($"{ch.Key} -> {ch.Value}");
            }

        }
    }
}

0