Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
chrisi2712 avatar chrisi2712 271 Точки

Това е моето решение.

using System;

namespace EqualPairs
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            int number = int.Parse(Console.ReadLine());
            int evenSum = 0;
            int oddSum = 0;
            int diff = 0;
            bool areTheSumsEqual = true;

            for (int position=1; position<=number; position++)
            {
                int currentNumberOne = int.Parse(Console.ReadLine());
                int currentNumberTwo = int.Parse(Console.ReadLine());

                if(position%2==0)
                {
                    evenSum = currentNumberOne + currentNumberTwo;
                }
                else
                {
                    oddSum = currentNumberTwo + currentNumberOne;
                }

                if(position>1 && Math.Abs(evenSum-oddSum)>diff)
                {
                    diff = Math.Abs(evenSum - oddSum);
                     areTheSumsEqual = false;
                }
            }

            if (areTheSumsEqual == true)
            {
                Console.WriteLine($"Yes, value={oddSum}");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"No, maxdiff={diff}");
            }
        }
    }
}

0
Maver avatar Maver 5 Точки

Мерси!

0
badsector avatar badsector 18 Точки

Това ми се струва, че нямаше да мине в Judge, ако имаше вход, при който най-голямата разлика не е при последните суми.

Ето още един вариант на C# :

using System;

namespace EqualPairs
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());

            double sum = 0;
            double difference = 0;
            double maxDifference = 0;

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                double num1 = double.Parse(Console.ReadLine());
                double num2 = double.Parse(Console.ReadLine());
                double currentSum = num1 + num2;
                if (i == 0)
                {
                    sum = currentSum;
                }
                else
                {
                    difference = Math.Abs(sum - currentSum);
                    sum = currentSum;
                }                
                if (difference > maxDifference)
                {
                    maxDifference = difference;
                }                
            }
            if (maxDifference == 0)
            {
                Console.WriteLine($"Yes, value={sum}");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"No, maxdiff={maxDifference}");
            }            
        }
    }
}

0
14/02/2019 23:00:29
nikeza avatar nikeza 3 Точки

Ето още едно решение:

import java.util.Scanner;

public class loop_FOR_exercises {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    

    int n = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    int firstSum = 0;
    int midSum = 0;
   

    int diff1 = 0;

    boolean check = true;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      int numA = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
      int numB = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

      if (i % 2 != 0) {
        firstSum = numA + numB;
      } else {
        midSum = numA + numB;
      }

      if (firstSum == midSum || n < 2) {
        check = true;
      } else {
        diff1 = Math.abs(midSum - firstSum);
        check = false;

      }

    }

    if (check) {
      System.out.printf("Yes, value=%d", firstSum);
    } else {

      System.out.printf("No, maxdiff=%d", diff1);
    }


  }
}
0
badsector avatar badsector 18 Точки

C#

using System;

namespace EqualPairs
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());

            double sum = 0;
            double difference = 0;
            double maxDifference = 0;

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                double num1 = double.Parse(Console.ReadLine());
                double num2 = double.Parse(Console.ReadLine());
                double currentSum = num1 + num2;
                if (i == 0)
                {
                    sum = currentSum;
                }
                else
                {
                    difference = Math.Abs(sum - currentSum);
                    sum = currentSum;
                }                
                if (difference > maxDifference)
                {
                    maxDifference = difference;
                }                
            }
            if (difference == 0)
            {
                Console.WriteLine($"Yes, value={sum}");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"No, maxdiff={maxDifference}");
            }            
        }
    }
}

0
AlexMarinov87 avatar AlexMarinov87 15 Точки

JavaScript:

https://pastebin.com/4RjNxkEB

0
Tsveten.kavrakov avatar Tsveten.kavrakov 8 Точки

Още едно решение

import java.util.*;

public class LabTest {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int couplesCount=Integer.parseInt(sc.nextLine());

        int num1=Integer.parseInt(sc.nextLine());
        int num2=Integer.parseInt(sc.nextLine());
        int previousSum=num1+num2;
        int maxDiff=0;

        for (int i=2;i<=couplesCount; i++){
            num1=Integer.parseInt(sc.nextLine());
            num2=Integer.parseInt(sc.nextLine());
            int currentSum=num1+num2;
            if (currentSum != previousSum ){
                maxDiff=Math.abs(currentSum-previousSum);
                previousSum=currentSum;
            }
        }

        if (maxDiff==0){
            System.out.printf("Yes, value=%d",previousSum);
        }else{
            System.out.printf("No, maxdiff=%d",maxDiff);
        }

    }
}

0