Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
VasilKotsev avatar VasilKotsev 824 Точки

"F2" е Numeric format string. Не закръгля числото, само го форматира. Ползва се в стрингова интерполация. Math.Round() ще го закръгли към най-близкото цяло число или Midpoint: Away From Zero/ToEven.

0
SvetoslavPorozhanov avatar SvetoslavPorozhanov 4 Точки

Оправих се като го сложих в стрингова интерполация.

0
setabg avatar setabg 3 Точки

Опитай така: 

Console.WriteLine($"{totalPrice:F2}");

0