Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
IvanHristov1 avatar IvanHristov1 11 Точки

PHP fundamentals 4.0 magic sum

40 точки и не виждам къде има грешка :(

 

<?php


$inputArr=explode(' ',readline());
$sizeArr=count($inputArr);
$searchSum = readline();
$matchesArr=[];
$couplesArr=[];
$x=0;
for ($i=0;$i<$sizeArr; $i++){
    for ($j=$i+1; $j <$sizeArr-1 ; $j++) {
        if(($inputArr[$i] + $inputArr[$j]) == $searchSum)
          {
            echo "$inputArr[$i]";
            echo " $inputArr[$j]";
            echo PHP_EOL;
        }
}
}

Тагове:
0
PHP Fundamentals
willystyle avatar willystyle 2357 Точки
Best Answer

Разменил си кой цикъл до къде да върти, външния е до lenght - 1, вътрешния до length:

<?php


$inputArr=explode(' ',readline());
$sizeArr=count($inputArr);
$searchSum = readline();
$matchesArr=[];
$couplesArr=[];
$x=0;
for ($i=0;$i<$sizeArr-1; $i++){
    for ($j=$i+1; $j <$sizeArr; $j++) {
        if(($inputArr[$i] + $inputArr[$j]) == $searchSum)
          {
            echo "$inputArr[$i]";
            echo " $inputArr[$j]";
            echo PHP_EOL;
        }
}
}

0