Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
IvanHristov1 avatar IvanHristov1 11 Точки

PHP Equal Sums - Задача 6 - 90 точки ?

Не мога да разбера защо не минава последния тест ... ????
<?php

$inputArr=explode(" ",readline());
$elements=count($inputArr);
$leftSum=null;
$rightSum=null;
$check=false;
if($elements <=1){
  echo '0';
  $check=true;
  exit;
}
for ($i = 0; $i <$elements-1 ; $i++) {
  $leftSum+=$inputArr[$i];
  $rightSum=array_sum($inputArr)-$leftSum-$inputArr[$i+1];
//  echo $leftSum. '->';
//  echo $rightSum;
//  echo PHP_EOL;
  if($leftSum == $rightSum){
    echo $i+1;
    $check=true;
    break;
  }
}
if(!$check){
  echo 'no';
  exit;
}
?>
Тагове:
0
Fundamentals Module
Rossie21 avatar Rossie21 11 Точки
Best Answer

Здравей, 

Ето и моето решение с PHP, надявам се да е полезно: 

https://pastebin.com/wuJYbyK4

0
DeyanAltanov avatar DeyanAltanov 2 Точки

Да и така става.

0
04/06/2019 23:31:35
VasilK avatar VasilK 40 Точки

Привет,

Ето решение с java.

Тествай с 0, 0 -> 1

0 1, 1 0, 1 0 0, 0 0 1, 0 0 0 1 0 -> индекса на 1

import java.util.*;

public class Equal_Sum {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[] arr = Arrays.stream(scanner.nextLine().split(" ")).mapToInt(e -> Integer.parseInt(e)).toArray();
        
        for (int a = 0; a < arr.length; a++) {

            int sum_l = 0;
            int sum_r = 0;
            
            for ( int l = 0; l < a; l++) sum_l += arr[l];
            for ( int r = a + 1; r < arr.length; r++) sum_r += arr[r];
            
            if (sum_l == sum_r) {
                System.out.print(a);
                return;
            }

        }

        System.out.print("no");
    }
}

0
IvanHristov1 avatar IvanHristov1 11 Точки

И така опитах пак не става сега дава друга грешка :

<?php

$inputArr = explode(" ", readline());
$elements = count($inputArr);
$leftSum = null;
$rightSum = null;
$thirdElement = null;
$check = false;
$l = 0;
$r = 0;
$sum=array_sum($inputArr);

if ($elements <=1) {
  echo '0';
  exit;
}
for ($a = 0; $a < $elements - 1; $a++) {
  $sum_l = 0;
  $sum_r = 0;
  for ($l = 0; $l < $a; $l++) {
    $sum_l += $inputArr[$l];
  }
  for ($r = $a + 1; $r < $elements; $r++) {
    $sum_r += $inputArr[$r];

  }

  if ($sum_l == $sum_r) {
    echo $a;
    return;
  }


}

  echo "no";
0
iwanovw avatar iwanovw 7 Точки

Здравей, пробвай да прекъснеш цикъла с return, вместо break и виж да не ти печати и двата изхода. При мен това беше проблема за да грабна 100 точки. 

0