[Homework] C# Methods - Exercise - Problem{11} - *Array Manipulator

В judge покрива всички нулеви тестови, но всички останали са ми грешни и ми дава 0/100.

https://pastebin.com/cs9KEBzq

Условие