Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
krasi_stef avatar krasi_stef 4 Точки

07. Name Wars

Molia za pomoshtsmiley

 

function nameWars(input) {

let name = input.shift();

let current = 0;

let max = 0;

let namemax = "";

let max1 = Number.MIN_SAFE_INTEGER;

 

while(true){

 

if (name == "STOP") {

break;

 

for (let i = 0; i < name.length; i++) {

current = current + name.charCodeAt(i);

 

if (current > max1 && current>max){

max = current;

namemax = name;

current = 0;

}

}

}

console.log(`Winner is ${namemax} - ${max}!`);

}

}

Тагове:
0
Programming Basics
badsector avatar badsector 18 Точки
Best Answer

Ето ти код на C#, предполагам ще се ориентираш :

using System;

namespace NameWars
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string name = Console.ReadLine();

            string maxName = string.Empty;
            int maxSum = 0;

            while (name != "STOP")
            {
                int sum = 0;
                for (int i = 0; i < name.Length; i++)
                {
                    char letter = name[i];
                    sum += letter;
                }
                if (sum > maxSum)
                {
                    maxSum = sum;
                    maxName = name;
                }
                name = Console.ReadLine();
            }
            Console.WriteLine($"Winner is {maxName} - {maxSum}!");
        }
    }
}

0
mvacheva avatar mvacheva 42 Точки

Здравей! Без условие на задачата трудно някой ще ти помогне.. Може да дадеш и линк към judge.

0
krasi_stef avatar krasi_stef 4 Точки

Напишете програма, която изчислява ASCII стойността на няколко имена, като името с най-голяма стойност е победител. Стойността на името се изчислява като съберем ASCII стойностите на всички букви, от които се състои то. От конзолата ще се четат имена до получаването на команда „STOP“, след което трябва да се изпише:  
"Winner is {името на победителя} – {стойността на името му}!".
Примерен вход и изход
Вход    Изход    Обяснения
Petar
Georgi
Stanimir
STOP    Winner is Stanimir - 839!   

Eto reshenie 40/100

 

function nameWars(input) {

let name = input.shift();

let maxSum = 0;

let greatestName = input.shift();

while(name!="STOP"){

let sum = 0;

for(let i = 0; i < name.length; i++){

sum += name.charCodeAt(i);

}

if (sum > maxSum){

maxSum = sum;

greatestName = name;

}

name = input.shift();

}

console.log(`Winner is ${greatestName} - ${maxSum}!`);

}

 

0
23/02/2019 10:44:04
chrisi2712 avatar chrisi2712 271 Точки

Вашият код 100 от 100. Имахте грешка на ред 7ми, там стрингът трябва да е празен. 

function nameWars(input) {

let name = input.shift();

let maxSum = 0;

let greatestName = "";

while(name!="STOP"){

let sum = 0;

for(let i = 0; i < name.length; i++){

sum += name.charCodeAt(i);

}

if (sum > maxSum){

maxSum = sum;

greatestName = name;

}

name = input.shift();

}

console.log(`Winner is ${greatestName} - ${maxSum}!`);

}

0
LeonLalli avatar LeonLalli 0 Точки

The people who belong from IT can help you out. Only I can say here that your blog is very interesting and it has wonderful technical information as compared to other sites. I have seen in their top essay writing services work there is no clarity, you explain so well.

0