Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
knoteva avatar knoteva 1082 Точки
Best Answer

Може да промениш сплита:

.Split('|').Where(s => !string.IsNullOrWhiteSpace(s))

0
kaloyan_kolev avatar kaloyan_kolev 9 Точки

Благодаря!

0
anton_fotev avatar anton_fotev 7 Точки

Колеги, дава ми 75/100 на същата задача поради грешен отговор 
при положение, че изрязвам излишните вътрешни спейсове. 
Някой може ли да ми каже къде бъркам.

Това е кода ми:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;
                    
public class Program
{
    public static void Main()
    {
        
        string[] inputPrim = Console.ReadLine()
            .Split('|')
            .Reverse()
            .ToArray();    
        
        string input = String.Join(" ", inputPrim);
            //.Replace(" ", String.Empty);
        
        List<char> first = new List<char>();

        for (int i = 0; i < input.Length; i++)
        {
         if(Char.IsWhiteSpace(input[i]))
         {
          continue;     
         }    
            
          first.Add(input[i]);    
        }
      
      Console.WriteLine(string.Join(" ", first));       
    }
}

// 1 2 3 |4 5 6 | 7 8 
// 7 8 4 5 6 1 2 3

// 7 | 4 5|1 0| 2 5 |3 
// 3 2 5 1 0 4 5 7

// 1| 4 5 6 7 | 8 9 
// 8 9 4 5 6 7 1

// 7 | 4  5|1 0| 2 5 |3
// 3 2 5 1 0 4 5 7

0
nedelch0 avatar nedelch0 13 Точки

А защо това не работи:

.Split(new[] { ‘|’ }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)

?

На пръв поглед идеята е същата, но това не дава резултат за разлика от: .Split('|').Where(s => !string.IsNullOrWhiteSpace(s))

 

Къде е разликата?

0
T_Chapkanov avatar T_Chapkanov 10 Точки

https://github.com/TodorChapkanov/Technology-Fundamentals/blob/master/ListsExercises/07_AppendArrays/AppendArrays.cs

Погледни моето решение, може да ти помогне да рзберш къде може да ти гърми.

0