Loading...
+ Нов въпрос
AJmaster avatar AJmaster 5 Точки

[Programming basic] решения на примерни изпитни задачи

От известно време съм забелязал, че не само аз, но и много хора имат проблеми с решаването на примерните изпитни задачи от домашното в Judge системата , които са винаги последни и са означени със звезга (*), и предлагам, понеже няма написани решения на повечето от тях, а и много хора имат проблеми при решаването им, да се постват тук и да могат да се гледат от всеки, което ще помогна за подготовка за изпитите.

Всеки има право да пита, както и да праща техни решения тук, за да направим нашето обочение по- ефективно!

1. Напишете условието или локацията на задачата в коментарите.

2. Помогнете като поствате вашите решения на другите, които имат проблеми при решаването им.

3. Ако имате задача с няпълен брой точки, дадени от Judge системата, постнете я тук и разберете, къде сте сгрешили.

0
Module: C# Advanced 09/03/2019 13:37:22
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Няколко решения на такива задачи от мен. (със *)

Conditional Statements - Lab / 12. Toy Shop

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ToyShop
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double tripCost = double.Parse(Console.ReadLine());
            int countPuzzles = int.Parse(Console.ReadLine());
            int countDolls = int.Parse(Console.ReadLine());
            int countTeddyBears = int.Parse(Console.ReadLine());
            int countMinions = int.Parse(Console.ReadLine());
            int countTrucks = int.Parse(Console.ReadLine());
            double pricePuzzle = 2.60;
            double priceDoll = 3.00;
            double priceTedyBear = 4.10;
            double priceMinion = 8.20;
            double priceTruck = 2.00;
            double totalSum = countPuzzles * pricePuzzle + countDolls * priceDoll + countTeddyBears * priceTedyBear + countMinions * priceMinion + countTrucks * priceTruck;
            int soldToysCount = countPuzzles + countDolls + countTeddyBears + countMinions + countTrucks;
            if (soldToysCount >= 50)
            {
                totalSum = totalSum - (totalSum * 0.25);
            }
            else
            {
                totalSum = totalSum;
            }
            double rentShop = totalSum * 0.1;
            double profitSum = totalSum - rentShop;
            if (profitSum >= tripCost)
            {
                double remainingSum = profitSum - tripCost;
                Console.WriteLine($"Yes! {remainingSum:F2} lv left.");
            }
            else
            {
                double needSum = tripCost - profitSum;
                Console.WriteLine($"Not enough money! { needSum:F2} lv needed.");
            }

            }


            }

        }
    

 

 

0
11/03/2019 12:12:00
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Няколко решения на такива задачи от мен. (със *)

Nested Conditional Statements - Lab/08. Ski Trip

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SkiTrip
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int days = int.Parse(Console.ReadLine());
            string room = Console.ReadLine();
            string opinion = Console.ReadLine();

            int nights = days - 1;
            double price = 0;

            if (room == "room for one person")
                {
                price = nights * 18;

            }

            else if  (room == "apartment")
            {
                price = nights * 25;
                if (nights < 10)
                {
                    price = price - 0.3 * price;

                }
                else if (nights >= 10 && nights <= 15)
                {
                    price = price - 0.35 * price;
                }
                else if (nights>15)
                {
                    price = price - 0.5 * price;
                }
            }
            else if (room == "president apartment")
            {
                price = nights * 35;
                if (nights < 10)
                {
                    price = price - 0.1 * price;

                }
                else if (nights >= 10 && nights <= 15)
                {
                    price = price - 0.15 * price;
                }
                else if (nights > 15)
                {
                    price = price - 0.2 * price;
                }
            }

            if (opinion == "positive")
            {
                price = price + 0.25 * price;

            }
            else if (opinion == "negative")
            {
                price = price - 0.1 * price;
            }

            Console.WriteLine($"{price:F2}");

        }
    }
}
 

 

0
11/03/2019 12:56:47
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Няколко решения на такива задачи от мен. (със *)

While-Loop - Lab/08. Moving

using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        int widthFreePlace = int.Parse(Console.ReadLine());
        int heightFreePlace = int.Parse(Console.ReadLine());
        int lengthFreePlace = int.Parse(Console.ReadLine());   
        int freePlace = 0;
        int sumCarton = 0;
        freePlace = widthFreePlace * heightFreePlace * lengthFreePlace;
        while (freePlace > sumCarton)
        {
            string command = Console.ReadLine();
           
            if (command == "Done")
            {
                break;
            }
            int countCartons = int.Parse(command);
            sumCarton = sumCarton + countCartons;
        }
        if (freePlace > sumCarton)
        {
            Console.WriteLine("{0} Cubic meters left.", (freePlace - sumCarton));
        }
        else if (sumCarton > freePlace)
        {
            Console.WriteLine("No more free space! You need {0} Cubic meters more.", (sumCarton - freePlace));
        }
    }
}

 

0
11/03/2019 12:19:04
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Няколко решения на такива задачи от мен. (със *)

For-Loop - Lab / 09. Clever Lily

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CleverLily
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int age = int.Parse(Console.ReadLine());
            double washingMachinePrice = double.Parse(Console.ReadLine());
            int ontToyPrice = int.Parse(Console.ReadLine());
            double evenBirthdaysSum = 0;
            double oddBirthdaysSum = 0;
            for (int i=1; i<=age; i++)
            {
                if (i%2==0)
                {
                    int lillyBrothersSum = 1;
                    evenBirthdaysSum = evenBirthdaysSum + (i / 2) * 10 - lillyBrothersSum;

                }
                else
                {
                    oddBirthdaysSum = oddBirthdaysSum + ontToyPrice;
                }
            }
            double totalSum = evenBirthdaysSum + oddBirthdaysSum;
            if (totalSum>=washingMachinePrice)
            {
                double leftMoney = totalSum - washingMachinePrice;
                Console.WriteLine($"Yes! {leftMoney:F2}");
            }
            else
            {
                double needMoney = washingMachinePrice - totalSum;
                Console.WriteLine($"No! {needMoney:F2}");
            }
        }
    }
}
 

 

0
11/03/2019 12:51:15
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Conditional Statements - Exercise/09. Scholarship

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MyScholarship
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double income = double.Parse(Console.ReadLine());//доход на член от семейството
            double averageSuccess = double.Parse(Console.ReadLine());//среден успех
            double minSalary = double.Parse(Console.ReadLine());//минимална работна заплата

            double socialScholarship = 0.35 * minSalary;//размер на социална  стипендия - 35% от мин.работна заплата
            double exellentSuccessScholarship = averageSuccess * 25;//стипендия за отличен успех = успеха по 25;

            if (averageSuccess <= 4.50)//ако успеха е под 4,50 не взима стипендия
            {
                Console.WriteLine("You cannot get a scholarship!");
            }
            else if (averageSuccess > 4.50 && averageSuccess < 5.50 && income < minSalary)//успех м/у 4,50 и 5,50 и доход под минималния
            {
                Console.WriteLine($"You get a Social scholarship {Math.Floor(socialScholarship)} BGN");
            }
            else if (averageSuccess > 4.50 && averageSuccess < 5.50 && income >= minSalary)//успех м/у 4,50 и 5,50 и доход над минималния
            {
                Console.WriteLine("You cannot get a scholarship!");
            }
            else if (averageSuccess >= 5.50 && income >= minSalary)//успех над 5,50 и доход над минимума
            {
                Console.WriteLine($"You get a scholarship for excellent results {Math.Floor(exellentSuccessScholarship)} BGN");
            }
            else if (averageSuccess >= 5.50 && income < minSalary && socialScholarship > exellentSuccessScholarship)//може да взима и двете, сравняваме ги
            {
                Console.WriteLine($"You get a Social scholarship {Math.Floor(socialScholarship)} BGN");
            }
            else if (averageSuccess >= 5.50 && income < minSalary && socialScholarship <= exellentSuccessScholarship)//може да взима и двете, сравняваме ги
            {
                Console.WriteLine($"You get a scholarship for excellent results {Math.Floor(exellentSuccessScholarship)} BGN");
            }
        }
    }
}
 

 

0
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Simple Operations and Calculations - Lab/09. Birthday

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Birthday
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int  length = int.Parse(Console.ReadLine());
            int width = int.Parse(Console.ReadLine());
            int heigth = int.Parse(Console.ReadLine());
            double sandPlantPercent = double.Parse(Console.ReadLine());

            double aquariumcCapacityInCubicCm = length * width * heigth;
            double aquariumcCapacityInCubicDm = aquariumcCapacityInCubicCm / 1000;
            double waterCapacity = aquariumcCapacityInCubicDm - (sandPlantPercent * aquariumcCapacityInCubicDm)/100;

            Console.WriteLine($"{waterCapacity:F3}");
        }
    }
}

 

0
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Nested Loops - Lab/09. Magic Numbers

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MagicNumbers
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int magicalNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int firstNumber = 1; firstNumber <=9; firstNumber++)
            {
                for (int secondNumber = 0; secondNumber <= 9; secondNumber++)
                {
                    for (int thirdNumber = 0; thirdNumber <= 9; thirdNumber++)
                    {
                        for (int fourthNumber = 0; fourthNumber <= 9; fourthNumber++)
                        {
                            for (int fifthNumber = 0; fifthNumber <= 9; fifthNumber++)
                            {
                                for (int sixthNumber = 0; sixthNumber <= 9; sixthNumber++)
                                {
                                    int product = firstNumber * secondNumber * thirdNumber * fourthNumber * fifthNumber * sixthNumber;
                                    if (product==magicalNumber)
                                    {
                                     Console.Write($"{firstNumber}{secondNumber}{thirdNumber}{fourthNumber}{fifthNumber}{sixthNumber} ");
                                    }
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
 

 

0
Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.