Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
zappabg avatar zappabg 2 Точки

Възможно ли е judge-a да е в грешка? JavaScript: Тръби в басейн

Здравейте колеги, реших задачата по указаният начин в учебинът. Но показва доста страна грешка. След това пробвах с код от колега, който е решил задачата по друг начин и при него ми показва грешни изходи. Ето  го и кодът по учебникът:

function poolPipes([volume, pipe1, pipe2, hours]) {
  let water = pipe1 * hours + pipe2 * hours;

  if (water <= volume){
    console.log(
      `The pool is ${Math.trunc(water/volume * 100)}% full.
      Pipe 1: ${Math.trunc(pipe1 * hours /water * 100)}%.
      Pipe 2: ${Math.trunc(pipe2 * hours /water * 100)}%.`
    );
  } else {
    console.log(
      `For ${hours} hours the pool overflows
      with ${water - volume} liters.`
    );
  }
}

 

Тагове:
0
JavaScript Fundamentals
willystyle avatar willystyle 1883 Точки

Тази задача специално има странен вход, а и се иска едно закръгляне до втория знак.

function poolPipes(args) {  
  let n = args[0].split('\n').map(Number);
  let volume = Number(n[0]);
  let pipe1 = Number(n[1]);
  let pipe2 = Number(n[2]);
  let hours = Number(n[3]);
  let water = pipe1 * hours + pipe2 * hours;

  if (water <= volume){
    console.log(
      `The pool is ${Math.trunc(water/volume * 100)}% full. `
      + `Pipe 1: ${Math.trunc(pipe1 * hours /water * 100)}%. `
      + `Pipe 2: ${Math.trunc(pipe2 * hours /water * 100)}%.`
    );
  } else {
    console.log(
      `For ${hours} hours the pool overflows with ${Math.round((water - volume)*100)/100} liters.`
    );
  }
}

P.S. Ако на някоя задача не ти е ясно, какъв вход се подава пусни за решение:

function solve (args) {
  console.log(args);
}

И от изхода на нулевите тестове ще разбереш формата на входните аргументи.

0
17/03/2019 18:32:40