Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Knightwalker avatar Knightwalker 38 Точки

07. Time to Walk | Exercise: JavaScript Syntax and Operators | JS Core

Задача 07. Time to Walk - https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1422#6

Някой дали е решавал въпросната задача? Защото ми дава 60/100, а си нямам на идея къде бъркам точно.

function TimeToWalk(arg1, arg2, arg3) {
 let stepsNumber = Number(arg1);
 let stepsMetersHr = Number(arg2);
 let studentSpeed = Number(arg3);

 let distanceMeters = stepsNumber * stepsMetersHr;
 let speedMetersSec = studentSpeed / 3.6;
 let time = distanceMeters / speedMetersSec;
 let rest = Math.floor(distanceMeters / 500);

 let timeMin = Math.floor(time / 60);
 let timeSec = Math.round(time - (timeMin * 60));
 let timeHr = Math.floor(time / 3600);

 //console.log(distanceMeters);
 //console.log(speedMetersSec);
 //console.log(time);
 //console.log(rest);

 if (timeHr < 10) {
  console.log(timeHr + "0:" + (timeMin + rest) + ":" + timeSec);
 } else {
  console.log(timeHr + ":" + (timeMin + rest) + ":" + timeSec);
 }

}

//TimeToWalk(4000, 0.60, 5);
//TimeToWalk(2564, 0.70, 5.5);
//https://stackoverflow.com/questions/3733227/javascript-seconds-to-minutes-and-seconds

 

Тагове:
0
Module: JS Advanced
willystyle avatar willystyle 2177 Точки
Best Answer

console.log((timeHr < 10 ? "0" : "") + timeHr + ":" + (timeMin + rest < 10 ? "0" : "") + (timeMin + rest) + ":" + (timeSec < 10 ? "0" : "") + timeSec);

0