Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
pavlinadam avatar pavlinadam 1 Точки

Programming Basics Online Exam - 9 and 10 March 2019

Здравейте, записах курса Programming Basics with PHP - март 2019 и сме все още в началото. Моля помогнете ми със задачата

 02. Skeleton според мен кода ми е верен, но като го пусна в https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1538#3 и казва, че е грешен.

Ето го и кода:

<?php
$minControl = intval(readline());
$secControl = intval(readline());
$widthUlei = floatval(readline());
$secNaMetri = intval(readline());

$controlVSec= $minControl * 60 + $secControl;
$vremeDecreases= $widthUlei/120;
$allDecreasesTime = $secNaMetri * 2.5;
$timeMarin = ($widthUlei / 100) * $secNaMetri - $allDecreasesTime;
$formatted = number_format($timeMarin, 3, ".", "");

if ($timeMarin <= $controlVSe){
    echo "Marin Bangiev won an Olympic quota!".PHP_EOL."His time is $formatted.";
}else{
    "No, Marin failed! He was " . ($timeMarin - $controlVSecundi) . "second slower.";
}

0
Programming Basics with PHP
delian1914 avatar delian1914 98 Точки

Привет. На пръв поглед виждам две грешки. Първата е, че имаш разминаване в имената на една и съща променлива

$controlVSe
$controlVSec
$controlVSecundi

Другата е, че в else нямаш echo

echo "No, Marin failed! He was " . ($timeMarin - $controlVSec) . " second slower.";

Поздрави!

0
pavlinadam avatar pavlinadam 1 Точки

Много благодаря за отделеното време,успях да си оправя кода. Оказа се, че съм объркал изчислението на $allDecreasesTime и както каза колегата съм забравила echo в elsa.

Ето работещия код:

<?php

$minControl = intval(readline());
$secControl = intval(readline());
$widthUlei  = floatval(readline());
$secNaMetri = intval(readline());

$controlVSec = $minControl * 60 + $secControl;
$vremeDecreases = $widthUlei / 120;
$allDecreasesTime = $vremeDecreases * 2.5;

$timeMarin = ($widthUlei / 100) * $secNaMetri - $allDecreasesTime;
$formatted = number_format($timeMarin, 3, ".", "");

if ($timeMarin <= $controlVSec){
  echo "Marin Bangiev won an Olympic quota!" . PHP_EOL . "His time is $formatted.";
} else {
  echo "No, Marin failed! He was "  . round(($timeMarin - $controlVSec), 3 , PHP_ROUND_HALF_UP) . " second slower.";
}

1