Проблем с 16-та задача от първото домашно

Условието на задачата е следното: Write a program that prints the first 1000 members of the sequence: 2, -3, 4, -5, 6, -7, … 

Моето решение: 

for (int i=2; i<= 1001; i++)
if (i % 2 == 0)
{
Console.WriteLine(i);
}
else
{
Console.WriteLine(-i);
}

 

Доколкото видях и други са решили задачата по този начин. При мен обаче не се изпълнява както трябва и поредицата почва от -703, което е доста странно. Нещо не правя както трябва или имам проблем с компютъра или конфигурацията.