Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Desislava.Z avatar Desislava.Z 0 Точки

3 Equal Numbers

Тази задача в judge ми отчита 40/100 къде може да  егрешката?

Благодаря

<?php

$number1 = intval(readline());
$number2 = intval(readline());
$number3 = intval(readline());
if ($number1===$number2) {
echo "yes";
}else if($number2===$number3){
    echo"yes";
}
else if($number1===$number3){
    echo"yes";
}
else {
    echo "no";
 }      

Тагове:
0
PHP Fundamentals
knoteva avatar knoteva 948 Точки

Здравей,

Трябва да провериш дали и трите числа са еднакви, а не само 2 от тях. Примерно:

if ($number1===$number2 && $number1===$number3) {
echo "yes";
} else {
    echo "no";
 }  

0