Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
VictoriaPavlova avatar VictoriaPavlova 0 Точки

Metric Converter JavaЗдравейте, не мога да открия къде е грешката в кода? 
https://pastebin.com/34RfZymi


Да се напише програма, която преобразува разстояние между следните 3 мерни единици: mm, cm, m.
Използвайте съответствията от таблицата по-долу:

входна единица изходна единица
1 meter (m) 1000 millimeters (mm)
1 meter (m) 100 centimeters (cm)

Входните данни се състоят от три реда, въведени от потребителя:
 Първи ред: число за преобразуване - реално число
 Втори ред: входна мерна единица - текст
 Трети ред: изходна мерна единица (за резултата) - текст
На конзолата да се отпечата резултатът от преобразуването на мерните единици форматиран до третия знак
след десетичната запетая.

вход изход вход изход вход изход
12
mm
m
0.012 

150
m
cm
15000.000 

45
cm
mm
450.000

 

Тагове:
0
Programming Basics
petrovmitko avatar petrovmitko 142 Точки
Best Answer

грешката идва от: -  case "sm",

трябва да е "cm"

0