Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
m.smokov avatar m.smokov 0 Точки

2.Rounding

Напишете JS функция, която заобикаля числата с определена точност.
Входът идва като две числа. Първата стойност е числото, което се закръглява, а второто е точността (значителен знак след десетичната запетая). Ако се премине точност, която е повече от 15, тя трябва автоматично да бъде намалена на 15.
Премахване на крайните нули, ако има такива (можете да използвате parseFloat ())
Изходът трябва да бъде отпечатан на конзолата. Не отпечатвайте незначителни знаци след десетичната запетая.

3.1415926535897932384626433832795,2  --->3.14

 

Здравейте , някой може ли да ми каже защо Judje ми дава 0/100 . Според мен задачата ми е напълно вярна..

https://github.com/msmokovv/02.SoftUni---Intro-and-Basic-Syntax---Exercise---JavaScript/blob/master/02.%20Rounding

Тагове:
0
JavaScript Fundamentals
willystyle avatar willystyle 985 Точки

Входа не е в масив в случая, виж от входа на нулевите тестове. И проверка за 15 е на b (точността), не на а (числото) :)

function rounding(number, precision) {
  let a = Number(number);
  let b = Number(precision);
  
  if(b > 15) {
    b = 15;
  }

  a = a.toFixed(b);
  console.log(parseFloat(a));
}

 

0
m.smokov avatar m.smokov 0 Точки

не мога да измисля друго решение .. 

0
willystyle avatar willystyle 985 Точки

Иначе решението ти е добро, с двете корекции минава 100/100. По горе е коригирания код.

0
m.smokov avatar m.smokov 0 Точки

Благодаря , значи задачите трябва да се решават "без входа да е в масив" понеже следващата 03. Division - и тя не тръгва в judje като е направя с масив в входа .

0
Stani82 avatar Stani82 12 Точки

Да, вече не работим с масив при извикването на функцията и input, вместо параметри. Съответно не ти трябват в началото и тези променливи a и b, защото можеш да работиш направо с подадените параметри във функцията, които на практика са ти променливите. При викането на функцията се подават така наречените аргументи, които представляват стойностите на параметрите(променливите). Ето как съм го направил аз: 

function rounding(number, prec) {

if(prec > 15) {

prec = 15;

}

 

number = number.toFixed(prec);

console.log(Number(number));

}

0
11/04/2019 03:15:39
martyj avatar martyj 2 Точки

От кога не се работи с масиви, аз бях карал бейсик януари 2019 и тогава нещата бяха по различни и ги използвахме много и никъде нямаше проблем дали изпилзваш масив или не.

0