Live Stream & Slido. Video Processing with Premiere Pro - април 2019

Нищи не се вижда от това, което прави на програмата, а просто черен екран...а и също какъв онлайн кода за слидо въпроси?