Проверка на здравно-осигурителен статус

Здравейте, разработвам малка информационна система която държи определена информация за пациенти. Трябва да добавя функционалност за проверка на здравно-осигурителен статус. Системата е уеб базирана.  НАП има онлайн форма  за проверка на ЗОС по ЕГН ТУК . Чиито код изглежда така: 

<form name="dataForm" method="post" action="rep.HealthStatus.initCaptcha" onsubmit="initcaptcha(); return false;">

<table class="form" align="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="500" style="margin-bottom:0px;">
<tbody>
 <tr><th>НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ<br>ЕИК по БУЛСТАТ 131063188</th></tr>
 <tr>
  <td>
   <div align="center"><br><b>Здравноосигурителен статус</b></div><br>
   <table class="noborder" align="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tbody>
     <tr>
      <td class="info" colspan="3"> 
       Тук можете да направите справка за здравноосигурителен статус.
      </td>
     </tr>  
     <tr>
      <td align="right">Въведете</td>
      <td><label for="regn"><input name="ipID_Type" value="0" checked="checked" type="radio" id="regn" class="checkbox" tabindex="1">ЕГН</label></td>
      <td rowspan="3" valign="middle"><input name="ipID" class="cell" size="10" maxlength="10" style="width: 135px;" onkeypress="return numOnly(this, event);" type="text" tabindex="4"></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="right">или</td>
      <td><label for="rlnch"><input name="ipID_Type" value="2" type="radio" id="rlnch" class="checkbox" tabindex="2">ЛН/ЛНЧ/Сл.номер</label></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="right">или</td>
      <td><label for="rbulstat"><input name="ipID_Type" value="3" type="radio" id="rbulstat" class="checkbox" tabindex="3">БУЛСТАТ</label></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="right" valign="top"><br>Въведете </td>
      <td valign="top"><br>дата на раждане
        </td>
      <td valign="middle"><br><input name="ipBday" class="cell" size="8" maxlength="8" style="width: 110px;" onkeypress="return numOnly(this, event);" type="text" tabindex="4"><br>
      Д Д М М Г Г Г Г
        </td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
  </td>
 </tr>
 <tr class="footer">
  <td align="center"><input class="button" value="Продължи" type="submit" id="idSubmit" tabindex="5"></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>

</form>

Има капчър, който изглежда така:

<form name="captchaForm" method="post" onsubmit="submitCaptcha(); return false;">
<div id="secondTable">
</div> 
</form>

Копирам формата, но отговора, който получавам при събмитване на формата локално е:

"

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.

"