Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
IvayloKanov avatar IvayloKanov 0 Точки

Всички вх/изход минават, но Judje дава 88/100 - For Loop Ex

Здравейте,

Моля за съдействие. Задачата е 07 от  For-Loop - Exercise. Всички тестове вход/изход минават вярно, но Judje дава 88/100.

import java.util.Scanner;

public class ForLoop07Salary {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner SC = new Scanner(System.in);

        int count = Integer.parseInt(SC.nextLine());
        int salary = Integer.parseInt(SC.nextLine());
        int i = 0;

        while (i < count) {
            i++;
            if (salary > 0) {
                String web = SC.nextLine();
                if (web.equals("Facebook")) {
                    salary -= 150;
                }
                if (web.equals("Instagram")) {
                    salary -= 100;
                }
                if (web.equals("Reddit")) {
                    salary -= 50;
                }
            } else {
                System.out.println("You have lost your salary.");
                break;
            }
        }
        if (salary > 0) {
            System.out.printf("%d", salary);
        }
    }
}

 

Тагове:
0
Programming Basics
bogela avatar bogela 17 Точки

По начина които си я написал ако на последната операция в while Цикъла заплатата стане по малка от нула не преминава повторно проверка през цикъла и не се разпечатва  "You have lost your salary."

в While трябва де е

String web = SC.nextLine();

if (web.equals...

if equals....

if equals...

и тогава

if (salary<= 0 ){ "You have lost your salary." }

по този начин изчислението става в рамките на същия цикъл

1