Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Joro_Paspalev avatar Joro_Paspalev 22 Точки

Задача 5. C# Messages от More Exercise Introduction

Здравейте, може ли малко помощ на тази задача :

1.Messages

Write a program, which emulates typing an SMS, following this guide:

1

2

abc

3

def

4

ghi

5

jkl

6

mno

7

pqrs

8

tuv

9

wxyz

 

0

space

 

Following the guide, 2 becomes “a”, 22 becomes “b” and so on.

Examples

Input

Output

 

Input

Output

 

Input

Output

5

44

33

555

555

666

hello

9

44

33

999

0

8

44

33

777

33

hey there

7

6

33

33

8

0

6

33

meet me

Hints

 • A native approach would be to just put all the possible combinations of digits in a giant switch statement.
 • A cleverer approach would be to come up with a mathematical formula, which converts a number to its alphabet representation:

Digit

2

3

4

5

6

7

8

9

 • Index
 • 0 1 2
 • 3 4 5
 • 6 7 8
 • 9 11 12
 • 13 14 15
 • 16 17 18 19
 • 20 21 22
 • 23 24 25 26
 • Letter
 • a b c
 • d e f
 • g h i
 • j  k  l
 • m  n  o
 • p  q  r  s
 • t u v
 • w  x  y  z
 • Let’s take the number 222 (c) for example. Our algorithm would look like this:
  • Find the number of digits the number has “e.g. 222 è 3 digits
  • Find the main digit of the number “e.g.  222 è 2
  • Find the offset of the number. To do that, you can use the formula: (main digit - 2) * 3
  • If the main digit is 8 or 9, we need to add 1 to the offset, since the digits 7 and 9 have 4 letters each
  • Finally, find the letter index (a è 0, c è 2, etc.). To do that, we can use the following formula: (offset + digit length - 1).
  • After we’ve found the letter index, we can just add that to the ASCII code of the lowercase letter “a” (97)

И трите нулеви тестове минават, но след това се чупи някъде. Моля някой за малко съвет? 

Направил съм я по стандартния начин с Switch case конструкция, като входните данни от конзолата първо се четяха като целочислени тип Integer, сега ги направих да са String, но отново същия резултат в Judge 20/100 точки.

Ето и кода: https://pastebin.com/tQtUbLey - Вариант със string

https://pastebin.com/jd1gR5nG - Вариант с Integer

 

0
Module: C# Advanced
knoteva avatar knoteva 1079 Точки

Здравей,

 

 1.  case 66:

 2.                         word += 'm';

 3.                         break;

0
Joro_Paspalev avatar Joro_Paspalev 22 Точки

Е неможе да съм толкова разсеян. Код код код ... и така става.

Какво ли не ми мина през главата, че съм сбъркал.

Благодаря много за трезвата проверка :)

0
RadostinStoychev avatar RadostinStoychev 128 Точки

Здрасти, мисля че идеята на тази задачка беше да не се използвaт case-ove или вложени if-ove.
Виж това решение:

 

namespace P05_Messages
{
  using System;

  class P05_Messages
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int clicks = int.Parse(Console.ReadLine());
      string message = string.Empty;

      for (int i = 0; i < clicks; i++)
      {
        string digits = Console.ReadLine();
        int digitLength = digits.Length;
        int digit = digits[0] - '0';  // ASCII hack hehehe
        int offset = (digit - 2) * 3;

        if (digit == 0)
        {
          message += (char)(digit + 32);
          continue;
        }

        if (digit == 8 || digit == 9)
        {
          offset++;
        }
        int letterIndex = offset + digitLength - 1;
        message += (char)(letterIndex + 97);
      }

      Console.WriteLine(message);
    }
  }
}

 

0
13/05/2019 15:11:31
Joro_Paspalev avatar Joro_Paspalev 22 Точки

Здравей, 

да така е. Решавам я и по двата начина.

Първо реших да я напиша със знанията които имам до момента без да ползвам формулата, която е дадена в подсказката наготово, но още при първото ми решение резултата бе 20/100 точки - и зациклих.

Благодарение на колежката вече съм на 100/100 точки.

Сега започвам с втория вариант, който ти си посочил. Като цяло стъпките са ми ясни, но не схващам за какво е:

1. Main Digit - единиците ли се търсят или стотиците - т.е. с % деление ли го търсим къто остатък или с целичислено деление / за да намерим цялото числи.

2. Какво е offset - по скоро защо ни е? Каква е идеята на формулата (main digit - 2) * 3. Защо -2, защо *3;

3. If the main digit is 8 or 9, we need to add 1 to the offset, since the digits 7 and 9 have 4 letters each - тук може би има грешка в описанието - би трябвало ако основната цифра е 7 или 9, а не 8 или 9 според мен?

4. Каква е логиката на формулата 

 • (offset + digit length - 1).

Много въпроси, но така ще е докато се науча :)

Поздрави,

0
RadostinStoychev avatar RadostinStoychev 128 Точки

Main Digit --> примерно 666, цифрата е 6.
Ако го обърнеш от int в string, string-а сам по себе си е масив от char-ове.
              6 6 6
index     0 1 2
Когато вземеш елемента на нулевия индекс получаваш '6' но като char. Но според ASCII таблицата https://www.cs.cmu.edu/~pattis/15-1XX/common/handouts/ascii.html десетичната стойност на този char е 54, а на '0' -> 48 (54 - 48 = 6).
За да го обърнеш към int по-лесно използваш:

int digit = digits[0] - '0';

Май си прав, че има грешка в условието сега го забелязах и аз, не се опитвай да задълбаваш толкова на тази задачка, вече сме на touch screen :D

0
13/05/2019 16:19:03
Joro_Paspalev avatar Joro_Paspalev 22 Точки

Това с int digit = digits[0] - '0'; ми хареса. Умно измислено.

Докато схвана цялата логика ми отне известно време, но вече съм наясно каква е идеята, а за реализацията и варианти много.

Аз реших задачата по този начин:

using System;

namespace _05__Messages___difficult
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int countOfLetters = int.Parse(Console.ReadLine());
            string word = string.Empty;

            for (int i = 1; i <= countOfLetters; i++)
            {
                string currentDigit = Console.ReadLine(); //44
                int mainDigit = int.Parse(currentDigit[0].ToString());

                if (mainDigit == 8 || mainDigit == 9)
                {
                    int offset = ((mainDigit - 2) * 3) + 1;
                    int offsetInSquare = currentDigit.Length;
                    int totalOffset = offset + offsetInSquare - 1;
                    char letter = (char)(97 + totalOffset);
                    word += letter;
                }
                else if (mainDigit == 0)
                {
                    word += ' ';
                }
                else
                {
                    int offset = (mainDigit - 2) * 3;
                    int offsetInSquare = currentDigit.Length;
                    int totalOffset = offset + offsetInSquare - 1;
                    char letter = (char)(97 + totalOffset);
                    word += letter;
                }
            }
            Console.WriteLine(word);
        }
    }
}
Благодаря за помощта!

1
IvaYorgova avatar IvaYorgova 13 Точки

Ето и от мен едно решение, дава 100/100.

 

using System;

namespace Messages2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int count = int.Parse(Console.ReadLine());
            string word = string.Empty;

            for (int i = 1; i <= count; i++)
            {
                string number = Console.ReadLine();
                int mainDigit = int.Parse(number[0].ToString());

                if (mainDigit == 2)
                {
                    if (number.Length == 1)
                    {
                        word += (char)97;
                    }
                    else if (number.Length == 2)
                    {
                        word += (char)98;
                    }
                    else if (number.Length == 3)
                    {
                        word += (char)99;
                    }
                }
                else if (mainDigit == 3)
                {
                    if (number.Length == 1)
                    {
                        word += (char)100;
                    }
                    else if (number.Length == 2)
                    {
                        word += (char)101;
                    }
                    else if (number.Length == 3)
                    {
                        word += (char)102;
                    }
                }
                else if (mainDigit == 4)
                {
                    if (number.Length == 1)
                    {
                        word += (char)103;
                    }
                    else if (number.Length == 2)
                    {
                        word += (char)104;
                    }
                    else if (number.Length == 3)
                    {
                        word += (char)105;
                    }
                }
                else if (mainDigit == 5)
                {
                    if (number.Length == 1)
                    {
                        word += (char)106;
                    }
                    else if (number.Length == 2)
                    {
                        word += (char)107;
                    }
                    else if (number.Length == 3)
                    {
                        word += (char)108;
                    }
                }
                else if (mainDigit == 6)
                {
                    if (number.Length == 1)
                    {
                        word += (char)109;
                    }
                    else if (number.Length == 2)
                    {
                        word += (char)110;
                    }
                    else if (number.Length == 3)
                    {
                        word += (char)111;
                    }
                }
                else if (mainDigit == 7)
                {
                    if (number.Length == 1)
                    {
                        word += (char)112;
                    }
                    else if (number.Length == 2)
                    {
                        word += (char)113;
                    }
                    else if (number.Length == 3)
                    {
                        word += (char)114;
                    }
                    else if (number.Length == 4)
                    {
                        word += (char)115;
                    }
                }
                else if (mainDigit == 8)
                {
                    if (number.Length == 1)
                    {
                        word += (char)116;
                    }
                    else if (number.Length == 2)
                    {
                        word += (char)117;
                    }
                    else if (number.Length == 3)
                    {
                        word += (char)118;
                    }
                }
                else if (mainDigit == 9)
                {
                    if (number.Length == 1)
                    {
                        word += (char)119;
                    }
                    else if (number.Length == 2)
                    {
                        word += (char)120;
                    }
                    else if (number.Length == 3)
                    {
                        word += (char)121;
                    }
                    else if (number.Length == 4)
                    {
                        word += (char)122;
                    }
                }
                else if (mainDigit == 0)
                {
                    word += " ";
                }
            }
            Console.WriteLine(word);
        }
    }
}

 

0
Joro_Paspalev avatar Joro_Paspalev 22 Точки

Много добро решение за упражняване на вложени конструкции.

Браво!

1
bobby24 avatar bobby24 2 Точки

using System;

namespace _05._Messages
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int letters = int.Parse(Console.ReadLine());
            string word = String.Empty;

            for (int i = 1; i <= letters; i++)
            {
                string currentNum = Console.ReadLine();
                if (currentNum == "0")
                {
                    word += " ";
                    continue;
                }
                int length = currentNum.Length; 
                int firstDigit = int.Parse(currentNum[0].ToString());
                if (firstDigit > 7)
                    word += (char)(97 + (firstDigit -2)*3 + length);
                else
                    word += (char)(97 + (firstDigit - 2) * 3 + length - 1);
            }
            Console.WriteLine(word);
        }
    }
}
 

0