Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Vasil.egov avatar Vasil.egov 5 Точки

MySQL Server - грешка по време на инсталиране

Здравейте.

 

Опитвам се да си инсталирам MySQL Server 8.0.16.0, но когато инсталатора стигне до 89 процента, спира и казва, че статуса на инсталацията е "failed". Не ми дава никаква грешка или съобщение. Операционна система Win 10, 64 bit.

Пробвах да обновя/деинсталирам/преинсталирам Microsoft Visual C++ 2013 redistributable. Възможно е да не съм пробвал всички възможни версии. Ъпдейтнах си операционната система. .Net Framework е над 4.5 и не ми дава да инсталирам 4.5, защото съм с по-нова версия.

 

Благодаря предварително

Ето и следния лог на инсталацията:
1: Action 02:14:57: INSTALL. 
1: 1: MySQL Server 8.0 2: {87210B05-B03F-4F6D-A217-D20F19746EAC} 
1: Action 02:14:57: FindRelatedProducts. Searching for related applications 
1: Action 02:14:57: AppSearch. Searching for installed applications 
1: Action 02:14:57: LaunchConditions. Evaluating launch conditions 
1: Action 02:14:57: ValidateProductID. 
1: Action 02:14:57: CostInitialize. Computing space requirements 
1: Action 02:14:57: FileCost. Computing space requirements 
1: Action 02:14:57: CostFinalize. Computing space requirements 
1: Action 02:14:57: MigrateFeatureStates. Migrating feature states from related applications 
1: Action 02:14:57: InstallValidate. Validating install 
1: Action 02:14:57: SaveTargetDir. 
1: Action 02:14:57: InstallInitialize. 
1: Action 02:14:58: RemoveExistingProducts. Removing applications 
1: Action 02:14:58: ProcessComponents. Updating component registration 
1: Action 02:14:58: GenerateScript. Generating script operations for action: 
1: Updating component registration 
1: Action 02:14:59: UnpublishFeatures. Unpublishing Product Features 
1: Action 02:14:59: SchedSecureObjectsRollback. 
1: Action 02:14:59: RemoveRegistryValues. Removing system registry values 
1: Action 02:14:59: RemoveShortcuts. Removing shortcuts 
1: Action 02:14:59: RemoveFiles. Removing files 
1: Action 02:14:59: RemoveFolders. Removing folders 
1: Action 02:14:59: CreateFolders. Creating folders 
1: Folder: Creating folders 
1: Action 02:14:59: InstallFiles. Copying new files 
1: File: Copying new files, Directory: , Size: 
1: Action 02:14:59: CreateShortcuts. Creating shortcuts 
1: Shortcut: Creating shortcuts 
1: Action 02:14:59: WriteRegistryValues. Writing system registry values 
1: Key: Writing system registry values, Name: , Value: 
1: Action 02:14:59: InstallServices. Installing new services 
1: Action 02:14:59: SchedSecureObjects. 
1: Action 02:14:59: ExecSecureObjects. 
1: 
1: Action 02:14:59: RegisterUser. Registering user 
1: Action 02:14:59: RegisterProduct. Registering product 
1: Registering product 
1: Action 02:15:00: PublishFeatures. Publishing Product Features 
1: Feature: Publishing Product Features 
1: Action 02:15:00: PublishProduct. Publishing product information 
1: Action 02:15:00: InstallFinalize. 
1: Action 2:15:00: ProcessComponents. Updating component registration 
1: Action 2:15:00: CreateFolders. Creating folders 
1: Folder: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\ 
1: Folder: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\data\ 
1: Folder: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\data\mysql\ 
1: Folder: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\data\performance_schema\ 
1: Folder: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\data\test\ 
1: Action 2:15:00: InstallFiles. Copying new files 
1: File: harness-library.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 677888 
1: File: ibd2sdi.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6391104 
1: File: innochecksum.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6359872 
1: File: libeay32.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 2104832 
1: File: libmecab.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 1839616 
1: File: lz4_decompress.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6252352 
1: File: my_print_defaults.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6264128 
1: File: myisam_ftdump.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6522688 
1: File: myisamchk.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6646592 
1: File: myisamlog.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6478656 
1: File: myisampack.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6545216 
1: File: mysql.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6616384 
1: File: mysql_config.pl, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 7392 
1: File: mysql_config_editor.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6281024 
1: File: mysql_secure_installation.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6505792 
1: File: mysql_ssl_rsa_setup.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6310208 
1: File: mysql_tzinfo_to_sql.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6206784 
1: File: mysql_upgrade.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6612288 
1: File: mysqladmin.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6516544 
1: File: mysqlbinlog.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6817088 
1: File: mysqlcheck.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6528832 
1: File: mysqld.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 46693696 
1: File: mysqld_multi.pl, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 28713 
1: File: mysqldump.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6586176 
1: File: mysqldumpslow.pl, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 7902 
1: File: mysqlimport.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6508864 
1: File: mysqlpump.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6990144 
1: File: mysqlrouter.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 7056704 
1: File: mysqlrouter_http.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 254464 
1: File: mysqlrouter_passwd.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 7125312 
1: File: mysqlrouter_plugin_info.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6240064 
1: File: mysqlshow.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6506816 
1: File: mysqlslap.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6525248 
1: File: perror.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6969664 
1: File: ssleay32.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 357376 
1: File: zlib_decompress.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6226752 
1: File: sample_mysqlrouter.conf, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\docs\, Size: 2170 
1: File: mysqlrouter.conf.sample, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\etc\, Size: 1693 
1: File: errmsg.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 5336 
1: File: field_types.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 3036 
1: File: my_command.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 4398 
1: File: my_list.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 2603 
1: File: mysql.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 32420 
1: File: client_plugin.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\mysql\, Size: 7518 
1: File: mysql_com.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 34159 
1: File: plugin_auth_common.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\mysql\, Size: 6565 
1: File: mysql_time.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 2996 
1: File: udf_registration_types.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\mysql\, Size: 3848 
1: File: mysql_version.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 1164 
1: File: mysqld_error.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 215347 
1: File: mysqlx_ername.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 5968 
1: File: mysqlx_error.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 3560 
1: File: mysqlx_version.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 1861 
1: File: applink.c, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\openssl\, Size: 3176 
1: File: http_auth_backend.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 7098880 
1: File: http_auth_realm.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 7068160 
1: File: http_server.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 7344640 
1: File: keepalive.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 19968 
1: File: libmysql.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 6477312 
1: File: libmysql.lib, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 29188 
1: File: char.bin, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 262496 
1: File: dicrc, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 693 
1: File: left-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 55910 
1: File: matrix.bin, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 3463716 
1: File: pos-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 1477 
1: File: rewrite.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 6241 
1: File: right-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 55910 
1: File: sys.dic, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 37779919 
1: File: unk.dic, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 5409 
1: File: char.bin, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 262496 
1: File: dicrc, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 693 
1: File: left-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 55910 
1: File: matrix.bin, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 3463716 
1: File: pos-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 1477 
1: File: rewrite.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 6241 
1: File: right-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 55910 
1: File: sys.dic, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 37635899 
1: File: unk.dic, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 5409 
1: File: char.bin, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 262496 
1: File: dicrc, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 693 
1: File: left-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 55910 
1: File: matrix.bin, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 3463716 
1: File: pos-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 1477 
1: File: rewrite.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 6241 
1: File: right-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 55910 
1: File: sys.dic, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 49199027 
1: File: unk.dic, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 5690 
1: File: mecabrc, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\etc\, Size: 1403 
1: File: metadata_cache.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 7173632 
1: File: mysql_protocol.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 90624 
1: File: mysqlclient.lib, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 65007502 
1: File: mysqlrouter_http.lib, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 44440 
1: File: mysqlrouter_lib.lib, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 22837348 
1: File: adt_null.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 25088 
1: File: component_audit_api_message_emit.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 27648 
1: File: component_log_filter_dragnet.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 31232 
1: File: component_log_sink_json.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 16384 
1: File: component_log_sink_syseventlog.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 17408 
1: File: component_validate_password.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 63488 
1: File: connection_control.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 44032 
1: File: ddl_rewriter.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 70144 
1: File: group_replication.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 1610752 
1: File: ha_example.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 29184 
1: File: ha_mock.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 38400 
1: File: keyring_file.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 101888 
1: File: keyring_udf.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 23040 
1: File: libpluginmecab.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 29184 
1: File: locking_service.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 12800 
1: File: mypluglib.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 12800 
1: File: mysql_no_login.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 11776 
1: File: rewrite_example.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 12800 
1: File: rewriter.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 60928 
1: File: semisync_master.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 74752 
1: File: semisync_slave.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 29184 
1: File: validate_password.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 50176 
1: File: version_token.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 54784 
1: File: routing.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 7438848 
1: File: LICENSE, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\, Size: 335809 
1: File: LICENSE.router, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\, Size: 101807 
1: File: README, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\, Size: 687 
1: File: README.router, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\, Size: 700 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\bulgarian\, Size: 289712 
1: File: armscii8.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5939 
1: File: ascii.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5925 
1: File: cp1250.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 8654 
1: File: cp1251.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 8783 
1: File: cp1256.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5982 
1: File: cp1257.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 9315 
1: File: cp850.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5919 
1: File: cp852.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5941 
1: File: cp866.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 6026 
1: File: dec8.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 6942 
1: File: geostd8.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5929 
1: File: greek.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 6141 
1: File: hebrew.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5930 
1: File: hp8.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5915 
1: File: Index.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 19495 
1: File: keybcs2.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5942 
1: File: koi8r.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5923 
1: File: koi8u.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 6945 
1: File: latin1.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 10229 
1: File: latin2.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 7651 
1: File: latin5.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5928 
1: File: latin7.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 7851 
1: File: macce.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 8460 
1: File: macroman.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 8471 
1: File: README, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 1749 
1: File: swe7.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 6943 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\czech\, Size: 290161 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\danish\, Size: 290161 
1: File: dictionary.txt, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\, Size: 25575 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\dutch\, Size: 291181 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\english\, Size: 289402 
1: File: errmsg-utf8.txt, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\, Size: 877255 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\estonian\, Size: 289666 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\french\, Size: 290809 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\german\, Size: 297055 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\greek\, Size: 296193 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\hungarian\, Size: 290043 
1: File: innodb_memcached_config.sql, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\, Size: 3999 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\italian\, Size: 291172 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\japanese\, Size: 296848 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\korean\, Size: 292442 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\norwegian\, Size: 289472 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\norwegian-ny\, Size: 289525 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\polish\, Size: 290331 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\portuguese\, Size: 292362 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\romanian\, Size: 291114 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\russian\, Size: 304677 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\serbian\, Size: 291783 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\slovak\, Size: 289928 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\spanish\, Size: 291056 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\swedish\, Size: 290255 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\ukrainian\, Size: 299251 
1: Action 2:15:07: CreateShortcuts. Creating shortcuts 
1: Shortcut: icon.ico 
1: Shortcut: Icon.MysqlCmdShell 
1: Shortcut: rpxm3ds_|MySQL 8.0 Command Line Client 
1: Shortcut: 7ejegqmo|MySQL 8.0 Command Line Client - Unicode 
1: Action 2:15:08: WriteRegistryValues. Writing system registry values 
1: Key: \SOFTWARE\MySQL AB\MySQL Server 8.0, Name: Location, Value: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\ 
1: Key: \SOFTWARE\MySQL AB\MySQL Server 8.0, Name: Version, Value: 8.0.16 
1: Key: \SOFTWARE\MySQL AB\MySQL Server 8.0, Name: DataLocation, Value: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\ 
1: Key: \SOFTWARE\MySQL AB\MySQL Server 8.0, Name: , Value: 
1: Key: \Console\MySQL 8.0 Command Line Client - Unicode, Name: FaceName, Value: Lucida Console 
1: Key: \Console\MySQL 8.0 Command Line Client - Unicode, Name: FontWeight, Value: #400 
1: Key: \Console\MySQL 8.0 Command Line Client - Unicode, Name: , Value: 
1: Key: \Software\MySQL AB\MySQL Server 8.0, Name: installed, Value: #1 
1: Action 2:15:08: ExecSecureObjects. 
1: Action 2:15:09: Rollback. Rolling back action: 
1: ExecSecureObjects 
1: Writing system registry values 
1: Creating shortcuts 
1: Copying new files 
1: Creating folders 
1: Updating component registration 
1: 1: MySQL Server 8.0 2: {87210B05-B03F-4F6D-A217-D20F19746EAC} 3: 3 
1: The action 'Install' for product 'MySQL Server 8.0.16' failed.

Тагове:
0
Databases Basics - MySQL
Vasil.egov avatar Vasil.egov 5 Точки

Този проблем беше разрешен благодарение на екипа на SoftUni.

Не мога да кача файлове, за това оставям линк към google drive-a ми. https://drive.google.com/open?id=1r29Mimgi7XmbN721nTdhuM-cPVPAYSYF

Също така с цел ако го линка се счипи, оставям само текстовото обяснение.

1. Изтегляме файла за инсталиране на MySQL server 8.0.16.0 - https://dev.mysql.com/downloads/installer/ - без значение кой от двата

2. Инсталираме MySQL server, Conector/J, Connector/NET, MySQL workbench

3. До тук всичко е идентично с предоставения наръчник за инсталация

Тук оставяме да се инсталират всички файлове включително сървъра и го оставаме да сгреши. Приключваме инсталацията.

4. Премахваме невидимите папки временно

5. Навигираме в следната директория

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Installer for Windows\Product Cache

Там намираме следния файл mysql-8.0.16-winx64

6. Стартираме този файл и даваме "next" докато не видим следния екран:

Избираме "Custom"

От менюто избираме за "Server data files" след като кликнем върху тях "Entire feature will be unavailable"

Даваме "next"  и инсталираме програмата. Вече би трябвало да имате успешно инсталирам MySQL server.

7. Намирате файла, който сте изтеглили от mysql сайта и го стартирате.

Ще Ви се покаже стандартното меню.

Ще имате MySQL server. Като кликнете на "Reconfigure" ще можете да продължите с конфигурирането на сървъра както е по учебния материал.

БЛАГОДАРЯ ОТНОВО НА ЕКИПА НА SoftUni, КОИТО РАЗРЕШИХА ТОЗИ ПРОБЛЕМ!!

2
sa6kok avatar sa6kok 2 Точки

След като понаучих индийскиАнглийски и изгубих 4 часа се справих с проблема тук. Браво. Евала. Мерси много.

0