Loading...
Vasil.egov avatar Vasil.egov 5 Точки

MySQL Server - грешка по време на инсталиране

Здравейте.

 

Опитвам се да си инсталирам MySQL Server 8.0.16.0, но когато инсталатора стигне до 89 процента, спира и казва, че статуса на инсталацията е "failed". Не ми дава никаква грешка или съобщение. Операционна система Win 10, 64 bit.

Пробвах да обновя/деинсталирам/преинсталирам Microsoft Visual C++ 2013 redistributable. Възможно е да не съм пробвал всички възможни версии. Ъпдейтнах си операционната система. .Net Framework е над 4.5 и не ми дава да инсталирам 4.5, защото съм с по-нова версия.

 

Благодаря предварително

Ето и следния лог на инсталацията:
1: Action 02:14:57: INSTALL. 
1: 1: MySQL Server 8.0 2: {87210B05-B03F-4F6D-A217-D20F19746EAC} 
1: Action 02:14:57: FindRelatedProducts. Searching for related applications 
1: Action 02:14:57: AppSearch. Searching for installed applications 
1: Action 02:14:57: LaunchConditions. Evaluating launch conditions 
1: Action 02:14:57: ValidateProductID. 
1: Action 02:14:57: CostInitialize. Computing space requirements 
1: Action 02:14:57: FileCost. Computing space requirements 
1: Action 02:14:57: CostFinalize. Computing space requirements 
1: Action 02:14:57: MigrateFeatureStates. Migrating feature states from related applications 
1: Action 02:14:57: InstallValidate. Validating install 
1: Action 02:14:57: SaveTargetDir. 
1: Action 02:14:57: InstallInitialize. 
1: Action 02:14:58: RemoveExistingProducts. Removing applications 
1: Action 02:14:58: ProcessComponents. Updating component registration 
1: Action 02:14:58: GenerateScript. Generating script operations for action: 
1: Updating component registration 
1: Action 02:14:59: UnpublishFeatures. Unpublishing Product Features 
1: Action 02:14:59: SchedSecureObjectsRollback. 
1: Action 02:14:59: RemoveRegistryValues. Removing system registry values 
1: Action 02:14:59: RemoveShortcuts. Removing shortcuts 
1: Action 02:14:59: RemoveFiles. Removing files 
1: Action 02:14:59: RemoveFolders. Removing folders 
1: Action 02:14:59: CreateFolders. Creating folders 
1: Folder: Creating folders 
1: Action 02:14:59: InstallFiles. Copying new files 
1: File: Copying new files, Directory: , Size: 
1: Action 02:14:59: CreateShortcuts. Creating shortcuts 
1: Shortcut: Creating shortcuts 
1: Action 02:14:59: WriteRegistryValues. Writing system registry values 
1: Key: Writing system registry values, Name: , Value: 
1: Action 02:14:59: InstallServices. Installing new services 
1: Action 02:14:59: SchedSecureObjects. 
1: Action 02:14:59: ExecSecureObjects. 
1: 
1: Action 02:14:59: RegisterUser. Registering user 
1: Action 02:14:59: RegisterProduct. Registering product 
1: Registering product 
1: Action 02:15:00: PublishFeatures. Publishing Product Features 
1: Feature: Publishing Product Features 
1: Action 02:15:00: PublishProduct. Publishing product information 
1: Action 02:15:00: InstallFinalize. 
1: Action 2:15:00: ProcessComponents. Updating component registration 
1: Action 2:15:00: CreateFolders. Creating folders 
1: Folder: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\ 
1: Folder: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\data\ 
1: Folder: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\data\mysql\ 
1: Folder: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\data\performance_schema\ 
1: Folder: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\data\test\ 
1: Action 2:15:00: InstallFiles. Copying new files 
1: File: harness-library.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 677888 
1: File: ibd2sdi.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6391104 
1: File: innochecksum.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6359872 
1: File: libeay32.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 2104832 
1: File: libmecab.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 1839616 
1: File: lz4_decompress.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6252352 
1: File: my_print_defaults.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6264128 
1: File: myisam_ftdump.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6522688 
1: File: myisamchk.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6646592 
1: File: myisamlog.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6478656 
1: File: myisampack.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6545216 
1: File: mysql.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6616384 
1: File: mysql_config.pl, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 7392 
1: File: mysql_config_editor.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6281024 
1: File: mysql_secure_installation.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6505792 
1: File: mysql_ssl_rsa_setup.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6310208 
1: File: mysql_tzinfo_to_sql.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6206784 
1: File: mysql_upgrade.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6612288 
1: File: mysqladmin.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6516544 
1: File: mysqlbinlog.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6817088 
1: File: mysqlcheck.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6528832 
1: File: mysqld.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 46693696 
1: File: mysqld_multi.pl, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 28713 
1: File: mysqldump.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6586176 
1: File: mysqldumpslow.pl, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 7902 
1: File: mysqlimport.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6508864 
1: File: mysqlpump.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6990144 
1: File: mysqlrouter.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 7056704 
1: File: mysqlrouter_http.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 254464 
1: File: mysqlrouter_passwd.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 7125312 
1: File: mysqlrouter_plugin_info.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6240064 
1: File: mysqlshow.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6506816 
1: File: mysqlslap.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6525248 
1: File: perror.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6969664 
1: File: ssleay32.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 357376 
1: File: zlib_decompress.exe, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\, Size: 6226752 
1: File: sample_mysqlrouter.conf, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\docs\, Size: 2170 
1: File: mysqlrouter.conf.sample, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\etc\, Size: 1693 
1: File: errmsg.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 5336 
1: File: field_types.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 3036 
1: File: my_command.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 4398 
1: File: my_list.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 2603 
1: File: mysql.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 32420 
1: File: client_plugin.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\mysql\, Size: 7518 
1: File: mysql_com.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 34159 
1: File: plugin_auth_common.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\mysql\, Size: 6565 
1: File: mysql_time.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 2996 
1: File: udf_registration_types.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\mysql\, Size: 3848 
1: File: mysql_version.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 1164 
1: File: mysqld_error.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 215347 
1: File: mysqlx_ername.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 5968 
1: File: mysqlx_error.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 3560 
1: File: mysqlx_version.h, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\, Size: 1861 
1: File: applink.c, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\include\openssl\, Size: 3176 
1: File: http_auth_backend.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 7098880 
1: File: http_auth_realm.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 7068160 
1: File: http_server.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 7344640 
1: File: keepalive.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 19968 
1: File: libmysql.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 6477312 
1: File: libmysql.lib, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 29188 
1: File: char.bin, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 262496 
1: File: dicrc, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 693 
1: File: left-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 55910 
1: File: matrix.bin, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 3463716 
1: File: pos-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 1477 
1: File: rewrite.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 6241 
1: File: right-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 55910 
1: File: sys.dic, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 37779919 
1: File: unk.dic, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_euc-jp\, Size: 5409 
1: File: char.bin, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 262496 
1: File: dicrc, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 693 
1: File: left-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 55910 
1: File: matrix.bin, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 3463716 
1: File: pos-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 1477 
1: File: rewrite.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 6241 
1: File: right-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 55910 
1: File: sys.dic, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 37635899 
1: File: unk.dic, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_sjis\, Size: 5409 
1: File: char.bin, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 262496 
1: File: dicrc, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 693 
1: File: left-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 55910 
1: File: matrix.bin, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 3463716 
1: File: pos-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 1477 
1: File: rewrite.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 6241 
1: File: right-id.def, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 55910 
1: File: sys.dic, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 49199027 
1: File: unk.dic, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\dic\ipadic_utf-8\, Size: 5690 
1: File: mecabrc, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\mecab\etc\, Size: 1403 
1: File: metadata_cache.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 7173632 
1: File: mysql_protocol.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 90624 
1: File: mysqlclient.lib, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 65007502 
1: File: mysqlrouter_http.lib, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 44440 
1: File: mysqlrouter_lib.lib, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 22837348 
1: File: adt_null.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 25088 
1: File: component_audit_api_message_emit.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 27648 
1: File: component_log_filter_dragnet.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 31232 
1: File: component_log_sink_json.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 16384 
1: File: component_log_sink_syseventlog.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 17408 
1: File: component_validate_password.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 63488 
1: File: connection_control.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 44032 
1: File: ddl_rewriter.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 70144 
1: File: group_replication.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 1610752 
1: File: ha_example.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 29184 
1: File: ha_mock.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 38400 
1: File: keyring_file.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 101888 
1: File: keyring_udf.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 23040 
1: File: libpluginmecab.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 29184 
1: File: locking_service.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 12800 
1: File: mypluglib.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 12800 
1: File: mysql_no_login.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 11776 
1: File: rewrite_example.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 12800 
1: File: rewriter.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 60928 
1: File: semisync_master.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 74752 
1: File: semisync_slave.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 29184 
1: File: validate_password.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 50176 
1: File: version_token.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\plugin\, Size: 54784 
1: File: routing.dll, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\lib\, Size: 7438848 
1: File: LICENSE, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\, Size: 335809 
1: File: LICENSE.router, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\, Size: 101807 
1: File: README, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\, Size: 687 
1: File: README.router, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\, Size: 700 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\bulgarian\, Size: 289712 
1: File: armscii8.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5939 
1: File: ascii.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5925 
1: File: cp1250.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 8654 
1: File: cp1251.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 8783 
1: File: cp1256.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5982 
1: File: cp1257.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 9315 
1: File: cp850.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5919 
1: File: cp852.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5941 
1: File: cp866.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 6026 
1: File: dec8.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 6942 
1: File: geostd8.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5929 
1: File: greek.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 6141 
1: File: hebrew.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5930 
1: File: hp8.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5915 
1: File: Index.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 19495 
1: File: keybcs2.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5942 
1: File: koi8r.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5923 
1: File: koi8u.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 6945 
1: File: latin1.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 10229 
1: File: latin2.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 7651 
1: File: latin5.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 5928 
1: File: latin7.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 7851 
1: File: macce.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 8460 
1: File: macroman.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 8471 
1: File: README, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 1749 
1: File: swe7.xml, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\, Size: 6943 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\czech\, Size: 290161 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\danish\, Size: 290161 
1: File: dictionary.txt, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\, Size: 25575 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\dutch\, Size: 291181 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\english\, Size: 289402 
1: File: errmsg-utf8.txt, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\, Size: 877255 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\estonian\, Size: 289666 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\french\, Size: 290809 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\german\, Size: 297055 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\greek\, Size: 296193 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\hungarian\, Size: 290043 
1: File: innodb_memcached_config.sql, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\, Size: 3999 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\italian\, Size: 291172 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\japanese\, Size: 296848 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\korean\, Size: 292442 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\norwegian\, Size: 289472 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\norwegian-ny\, Size: 289525 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\polish\, Size: 290331 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\portuguese\, Size: 292362 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\romanian\, Size: 291114 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\russian\, Size: 304677 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\serbian\, Size: 291783 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\slovak\, Size: 289928 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\spanish\, Size: 291056 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\swedish\, Size: 290255 
1: File: errmsg.sys, Directory: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\ukrainian\, Size: 299251 
1: Action 2:15:07: CreateShortcuts. Creating shortcuts 
1: Shortcut: icon.ico 
1: Shortcut: Icon.MysqlCmdShell 
1: Shortcut: rpxm3ds_|MySQL 8.0 Command Line Client 
1: Shortcut: 7ejegqmo|MySQL 8.0 Command Line Client - Unicode 
1: Action 2:15:08: WriteRegistryValues. Writing system registry values 
1: Key: \SOFTWARE\MySQL AB\MySQL Server 8.0, Name: Location, Value: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\ 
1: Key: \SOFTWARE\MySQL AB\MySQL Server 8.0, Name: Version, Value: 8.0.16 
1: Key: \SOFTWARE\MySQL AB\MySQL Server 8.0, Name: DataLocation, Value: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\ 
1: Key: \SOFTWARE\MySQL AB\MySQL Server 8.0, Name: , Value: 
1: Key: \Console\MySQL 8.0 Command Line Client - Unicode, Name: FaceName, Value: Lucida Console 
1: Key: \Console\MySQL 8.0 Command Line Client - Unicode, Name: FontWeight, Value: #400 
1: Key: \Console\MySQL 8.0 Command Line Client - Unicode, Name: , Value: 
1: Key: \Software\MySQL AB\MySQL Server 8.0, Name: installed, Value: #1 
1: Action 2:15:08: ExecSecureObjects. 
1: Action 2:15:09: Rollback. Rolling back action: 
1: ExecSecureObjects 
1: Writing system registry values 
1: Creating shortcuts 
1: Copying new files 
1: Creating folders 
1: Updating component registration 
1: 1: MySQL Server 8.0 2: {87210B05-B03F-4F6D-A217-D20F19746EAC} 3: 3 
1: The action 'Install' for product 'MySQL Server 8.0.16' failed.

Тагове:
0
Databases Basics - MySQL
Vasil.egov avatar Vasil.egov 5 Точки

Този проблем беше разрешен благодарение на екипа на SoftUni.

Не мога да кача файлове, за това оставям линк към google drive-a ми. https://drive.google.com/open?id=1r29Mimgi7XmbN721nTdhuM-cPVPAYSYF

Също така с цел ако го линка се счипи, оставям само текстовото обяснение.

1. Изтегляме файла за инсталиране на MySQL server 8.0.16.0 - https://dev.mysql.com/downloads/installer/ - без значение кой от двата

2. Инсталираме MySQL server, Conector/J, Connector/NET, MySQL workbench

3. До тук всичко е идентично с предоставения наръчник за инсталация

Тук оставяме да се инсталират всички файлове включително сървъра и го оставаме да сгреши. Приключваме инсталацията.

4. Премахваме невидимите папки временно

5. Навигираме в следната директория

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Installer for Windows\Product Cache

Там намираме следния файл mysql-8.0.16-winx64

6. Стартираме този файл и даваме "next" докато не видим следния екран:

Избираме "Custom"

От менюто избираме за "Server data files" след като кликнем върху тях "Entire feature will be unavailable"

Даваме "next"  и инсталираме програмата. Вече би трябвало да имате успешно инсталирам MySQL server.

7. Намирате файла, който сте изтеглили от mysql сайта и го стартирате.

Ще Ви се покаже стандартното меню.

Ще имате MySQL server. Като кликнете на "Reconfigure" ще можете да продължите с конфигурирането на сървъра както е по учебния материал.

БЛАГОДАРЯ ОТНОВО НА ЕКИПА НА SoftUni, КОИТО РАЗРЕШИХА ТОЗИ ПРОБЛЕМ!!

2
sa6kok avatar sa6kok 2 Точки

След като понаучих индийскиАнглийски и изгубих 4 часа се справих с проблема тук. Браво. Евала. Мерси много.

0
Sirakov4444 avatar Sirakov4444 11 Точки

Моето решение, беше да спра 32 битовия инсталационен процес от windows explorera, като оставя само 64 битовия.

0
merlste avatar merlste 0 Точки

If you didn't allow updates, you will need to uninstall all components of MySql and run the installer again and let it update. Update the installer for mysql-installer-web-community-5.7. 22.1 file during the installation from the web . I encountered the same problem, after updating the installer it works correctly.MyAARPMedicare

0
04/11/2020 07:40:14
elizbethswann avatar elizbethswann 1 Точки

The American Association of Retired People (AARP) myaarpmedicare is a support bunch that offers exceptional advantages to its individuals. For instance, AARP accomplices with UnitedHealthcare to offer Medicare Advantage (Part C) plans to individuals who are qualified to take on Medicare. In this article, we'll go over where these plans are sold, what advantages accompany various sorts of plans, and what your potential expenses might be.

0
Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.