Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
GeorgiNedyalkov avatar GeorgiNedyalkov 0 Точки

C# string.Split() Method не работи

Здравейте Колеги,

В момента съм в модула C# Advanced.

Когато дефинирам масив от стрингове и се опитвам да използвам .Split метода по този начин.

string[] arr = Console.ReadLine().Split(" ", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

Ми дава следните грешки. 

Cannot convert from char to string 

Следователно не мога да го използвам

Тагове:
0
C# OOP Advanced
prohause avatar prohause 282 Точки
Best Answer

Пробвай с единични кавички

0
GeorgiNedyalkov avatar GeorgiNedyalkov 0 Точки

Отново не се получава сега ми дава - Cannot convert SystemStringOptions to char

Като кликна на Split ми показва поле: string[] string.Split(params char[] separator) (+ 5 overloads)

A на лекцията, когато кликнат там изписва: string[] sting.Split(string separator, [StringSplitOptions options = StringSlpitOptions.None]) (+ 9 overloads)

използвам същите System; System.Collections; System.Collections.Generic; System.Linq;

0
17/05/2019 17:20:45
prohause avatar prohause 282 Точки

Я качи кода в PasteBin

0