Svn logs

Наскоро установихме, че някои от приложенията, които се намират в директория repos на SVN-а не поддържат история на логовете и следователно е невъзможно да се виждат промени по даден файл, а други приложения поддържат история на логовете при избор на Show log от контекстното меню на даден файл.

Как да отстраним този проблем при приложенията които не поддържат история, за могат да се виждат всички промени по файловете и папките?