Задачата 6. Fill the Matrix успях да направя спираловидната матрица ако се въведе матрица с размерности 3х3

https://pastebin.com/Pr5j6cqS като вместо с функция която да се извиква в иф елса съм ползвал вложен форийч. За да стане магията, обаче, трябва да се сортира по ключове.  Вход:    3, D
                                                           Изход:  1 8 7 
                                                                        2 9 6 
                                                                        3 4 5