[Homework] # Basiсs - Primitive Data Types and Variables

Задачата е да превърна 254 от decimal format in hexadecimal format.

Това е кода:

// Store integer 254

int decVolue = 254;

// Convert integer 182 as a hex in a string variable

string hexVolue = decVolue.ToString("X");

// Convert the hex string back to the number

int decAgain = int.Parse(hexVolue, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);

Console.WriteLine("Decimal number is: {0} in hexDecimal is: 0x{1}", decVolue, hexVolue, decAgain);

 

Въпроса ми е как да сравня числото 254 дали найстина се равнява на крайния резултат 0xFE дали е True or False? Ако се е така да изпише True ако не е така да изпише False! ОпитваХ се но не успяХ и решиХ да питам в форума.Яко е ако добавим и това към кода за това го мъча.. wink

 

Благодаря предварително..    tongue-out