Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
RuNNeR4142 avatar RuNNeR4142 396 Точки

Много е лесна ако не изчисляваме стипендиите когато не са нужни.

 

package Conditional_Statements.Conditional_Statements_Exercise;

import java.util.Scanner;

public class E08Scholarship {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    double income = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double grade = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double minWage = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double social = 0;
    double academic = 0;


    if (5.5 <= grade) {
      academic = grade * 25;
    }

    if (income < minWage && 4.5 < grade) {
      social = minWage * 0.35;
    }

    if (social == 0 && academic == 0){
      System.out.println("You cannot get a scholarship!");


    } else if (social <= academic) {
      System.out.printf("You get a scholarship for excellent results %.0f BGN", Math.floor(academic));


    } else {
      System.out.printf("You get a Social scholarship %.0f BGN", Math.floor(social));
    }

  }
}

 

0
Slavena_cholakova avatar Slavena_cholakova 8 Точки

68т. и аз ще съм благодарна за идеи! :) 

using System;

namespace scholarship
{
    public class Program
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
        double income = double.Parse(Console.ReadLine());
        double grade = double.Parse(Console.ReadLine());
        double minWage = double.Parse(Console.ReadLine());
        double social = 0.35 * minWage;
        double excellent = 25 * grade;
                   if (income < minWage && 4.5 < grade)
         {
           Console.WriteLine("You get a Social scholarship " + "{0} BGN", social);
        }
             else if (income > minWage && grade > 5.50)
        {
            Console.WriteLine("You get a scholarship for excellent results " + "{0} BGN", excellent);
        } 
            else if (income < minWage && grade > 5.50 && excellent >= social)
            {
            Console.WriteLine("You get a scholarship for excellent results " + "{0} BGN", excellent);
        } 
            else if (income < minWage && grade > 5.50 && social > excellent)
     {
           Console.WriteLine("You get a Social scholarship " + "{0}BGN", social);
                        }
            else
                       {
                Console.WriteLine("You cannot get a scholarship!");
            }
        }
    }
}

0
04/06/2019 15:56:21
RuNNeR4142 avatar RuNNeR4142 396 Точки

Не трябва да влиза в първия if ако получава по-висока стипендия за успех.

0
Slavena_cholakova avatar Slavena_cholakova 8 Точки

Много се извинявам. Обърках курса :) Има подобна задача в C#

0
raggae avatar raggae 1 Точки

 Здравей ! Прилагам ти моето решение на задачата с което изкарах 100/100 в judge. Извинявам се за шльокавицата с която съм кръщавал променливите, но мислех, че ще е само за лично ползване когато писах задачата ! Надявам се да ти помогне да откриеш къде грешиш ! :)

https://pastebin.com/MXgz2WsE

0
krum_43 avatar krum_43 535 Точки

Ето още едно решение на C#(100/100).

https://pastebin.com/PAye2CWy

0